Meny

Kommunekonsults rapport om sykehusplanenes konsekvenser for Oslo Kommune

Kommunekonsult har laget en rapport på vegne av Oslo Senterpartis bystyregruppe som ser på konsekvensene for Oslo kommune sine helsetjenester. 

Her er link til rapporten i pdf-format. 

Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse 5 mai 2021.
Her er opptak av pressekonferansen og det påfølgende webinaret.

Pressekonferansen

Her en grundigere fremleggelse av rapporten

Webinaret