Meny

Kommunekonsults rapport om sykehusplanenes konsekvenser for Oslo Kommune

Sist endret: 21 05 2021

Kommunekonsult har laget en rapport på vegne av Oslo Senterpartis bystyregruppe som ser på konsekvensene for Oslo kommune sine helsetjenester. 

Her er link til rapporten i pdf-format. 

Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse 5 mai 2021.
Her er opptak av pressekonferansen og det påfølgende webinaret.

Pressekonferansen

Her en grundigere fremleggelse av rapporten

Webinaret