Meny

Stortingsvalliste 2017

Desse stiller til val for Sogn og Fjordane Senterparti ved Stortingsvalet 2017.

Liv_Signe_Navarsete_01

1. Liv Signe Navarsete, Lærdal
Lærdalsvegen 1135, 6887 LÆRDAL
Mobil: 9117 9143

Stortingsrepresentant og tidlegare statsråd. Senterpartiet sin politikk er som skreddarsydd for Sogn og Fjordane. Vil sikre god kommuneøkonomi for å vidareføre satsing på landets beste skular, gode helsetenester og trygg omsorg for våre eldre.

Steinar_Ness_01

2. Steinar Ness, Gaular
6978 VIKSDALEN
Mobil: 9949 0977

Sjølvstendig næringsdrivande. Viktige saker er tryggleik og beredskap. Vi skapar gode lokalsamfunn over heile landet gjennom trygge rammer for kvardagslivet der folk bur.

Sigurd_Reksnes

 3. Sigurd Reksnes, Eid
Haugen, 6770 NORDFJORDEID
MOBIL: 9137 9271 

Bonde og fylkestingspolitikar. Viktige saker er samferdsel og næringssaker. Ein skal kunne bu og drive næringar i heile landet.

Alexander_Ø_Heen_01

4. Aleksander Øren Heen, Årdal
Naddvik, 6885 ÅRDALSTANGEN
Mobil: 9113 4842

Utdanna byggmeister, men jobbar som politisk rådgjevar på stortinget. Aleksander sine hjartesaker er samferdsel, næringsutvikling og breibandsutbygging.

Gunn_Åmdal_Mongstad

5. Gunn Åmdal Mongstad, Solund
6924 HARDBAKKE
Mobil: 9517 1031

Ordførar og fylkestingspolitikar. Oppteken av ungdom, lokalmiljø og skule. Det er viktig med eit tett samarbeid mellom skule og lokalt næringsliv.

Karoline_Bjerkeset

6. Karoline Bjerkeset, Gloppen
Gloppestad, 6823 SANDANE
Mobil: 9264 1843

Prosjektleiar og nestleiar i SP Sfj. Betre kommunikasjonar ,både veg og breiband, viktig for vidare utvikling for fylket vårt.

Ruben_Skrede

 7. Ruben Skrede, Jølster
Jølstravegen 3374, 6843 SKEI I JØLSTER
Mobil: 9056 9792

Ruben studerer økonomi og administrasjon i Bergen. Han engasjerer seg for mellom anna distriktsutvikling og skulepolitikk.

Jofrid_Rye_Hestenes

 8. Jofrid Rye Hestenes, Stryn
Hestenes, 6797 UTVIK
Mobil: 9187 1936

Mellomleiar/controller på Hotel Alexandra og driv gardsbruk i Utvik. Leiar for Senterkvinnene i Sfj. Samfunnsengasjert, svært oppteken av distriktspolitikk ,næringsutvikling, oppvekstvilkår og landbruk.

Kjetil_H_Felde

9. Kjetil Høgseth Felde, Fjaler
Postboks 1, 6961 DALE I SUNNFJORD
Mobil: 9703 2034

Konsulent i programvarefirma og lokalpolitikar. Fylket vår må vere attraktivt å busetje seg i, difor viktig med gode utdanning, fritid og kulturtilbod, i heile fylket.

Betty_Hessevik

10. Betty Hessevik, Vågsøy
Hessevik, 6711 BRYGGJA
Mobil: 9171 9669

Utdanna sjukepleiar og er dagleg leiar ved ASVO Måløy AS, ei vekstbedrift innan arbeidsinkludering. Politisk er saker som distrikts- og næringspolitikk, helse- og velferdspolitikk viktig.