Meny

Fra fylkestap til fylkestap

Det er svært beklagelig at Regjeringen har vedtatt at Telemark ikke lenger skal ha en egen Fylkesmann. Telemark bør også i fremtiden være et eget fylke, ha viktige kompetansearbeidsplasser og egen Fylkesmann lokalisert i Skien. Debatten og utspillene i etterkant av at beslutningen om å legge ned Fylkesmannsembetet i Telemark er imidlertid like «interessante» som selve vedtaket er dårlig.

For flertallet i Telemark Fylkesting (Alle partiene med unntak av Senterpartiet, SV og Rødt) ønsker ikke at Telemark skal være eget fylke. Flertallet ønsker at nettopp Vestfold og Telemark skal slå seg sammen – og i tillegg ha med Buskerud. Det er i tillegg fremmet forslag om at også Agder-fylkene bør være med i en ny region. Dette er forslag en kan være for eller imot, men det bør være mulig å enes om følgende: Jo flere fylker som Telemark slås sammen med, jo større press blir det på en samling av statlige og regionale oppgaver. Hadde fylkestinget i Telemark fått viljen sin, hadde ikke sjansen for « å vinne» vært større – den hadde vært mindre!  Det er derfor ingen grunn til å være verken overrasket, sjokkert eller føle seg lurt.

Dette ser vi igjen nå etter at Buskerud sin deltagelse i Vikenregionen er i spill. Svaret fra ledelsen i Telemark Fylkeskommune er da å ville ha Telemark med i en enda større region enn den Regjeringen har vedtatt. Det er selvsagt mulig å argumentere med at en skal jobbe «knallhardt» for at Skien skal bli sentrum i en ny eventuell region med Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er imidlertid ikke helt utenkelig at også andre fylker også vil gjøre det. Forhandlingsdelegasjonen fra Telemark Fylkeskommune kan da raskt ende opp med å gjøre det samme som de gjorde i fjor høst i forhandlingene med Vestfold: Akseptere et ultimatum fra vårt nabofylke og med det også flytte arbeidsplasser og hovedstadsfunksjoner fra Skien og til Drammen!    

 

Terje Riis-Johansen

Gruppeleder Senterpartiet – Fylkestinget.