Meny
Sentralisering i distriktsvennlig forkledning , skriver Øystein Slettebø og Anund Grane, Midt-Telemark Sp

Sentralisering i dsitriktsvennlig forkledning

Realiteten for Telemark, er at Aust-Telemark tingrett, Vest-Telemark tingrett og Øvre Telemark jordskifterett legges ned. Rettskretsen er det stedlige virkeområde til domstolen, dvs. ingen rettskrets, ingen domstol. De ansatte skal også være ansatt i rettskretsen, og ikke på rettsstedet. De blir dermed knyttet til Skien, skriver Øystein Slettebø og Anund Grane i Midt-Telemark Sp

Domstolene i Telemark består i dag av tre tingretter og to jordskifteretter. Hver av disse har sin rettskrets, bestående av ulike kommuner som danner rammen for hvilke saker som skal inn til domstolen. Hver tingrett har én sorenskriver, og hver jordskifterett én jordskifterettsleder. I tillegg til dette kommer ansatte dommere, dommerfullmektiger, ingeniører og saksbehandlere.

I vår måtte regjeringen gi tapt i sitt forsøk på å sentralisere domstolene, da et flertall bestående av SP, AP, SV og FRP sørget for at reformen ikke ble gjennomført. Sistnevnte åpner nå for å bruke domstolsstrukturen til politisk hestehandel med regjeringspartiene i forbindelse med statsbudsjettet.

For at dette skal bli mer spiselig, kommer sentraliseringen nå i en “distriktsvennlig forkledning”, nemlig at ingen rettslokaler skal legges ned. Antall rettskretser skal imidlertid reduseres til 22 stk, herunder vil Aust-Telemark og Vest-Telemark opphøre. Samtidig blir Øvre og Nedre Telemark jordskifterett foreslått sammenslått.

Realiteten for Telemark, er at Aust-Telemark tingrett, Vest-Telemark tingrett og Øvre Telemark jordskifterett legges ned. Rettskretsen er det stedlige virkeområde til domstolen, dvs. ingen rettskrets, ingen domstol. De ansatte skal også være ansatt i rettskretsen, og ikke på rettsstedet. De blir dermed knyttet til Skien.

Siden rettslokalene beholdes er innsparingen liten, kun oppgitt til kr. 5 millioner nasjonalt. Dette er etter all sannsynlighet kun første skritt på veien, hvor det neste er at også rettslokalene forsvinner.

At rettsmøter kan gjennomføres lokalt er viktig. Rettsprosesser medfører store kostnader for de involverte parter. Lang reisevei til domstolen vil kunne medføre økte kostnader til advokat, reisekostnader, samt kostnader til kost og losji dersom saken går over flere dager.

Det viktigste er imidlertid ikke at tinghuset består, men folkene i og rundt tinghuset. I distriktet rundt en tingrett etablerer det seg aktører med naturlig tilknytning, herunder dommere, saksbehandlere, ingeniører (jordskifte), advokater, politijurister, takstfolk mv.

Ved å slå sammen rettskretsene risikerer en at disse miljøene brytes opp. Den gjentatte trusselen om nedlegging og endring av arbeidsplasser tilknyttet domstolene som er aktuelle å legge ned, medfører ulemper for rekruttering. Størrelsen på domstolen medfører ikke rekrutteringsproblemer.

Gjennom nærpolitireformen – et annet eksempel på sentralisering i “distriktsvennlig forkledning” – er allerede politiets påtaleenhet på Notodden nedlagt, og de ansatte er flyttet til Skien.

Regjeringens sentraliseringspolitikk har tappet distriktene for kompetansearbeidsplasser. Dersom forslaget om reduksjon i rettskretsene vedtas, er det nærliggende at de vil tappes ytterligere. Vi får håpe FRP står for det standpunktet de tok i våres, og at viljen til å opprettholde domstolene i distriktene ikke bare var et strategisk spill for å skaffe seg bedre kort i budsjettforhandlingene.