Meny

Når kvinner trives, trives alle!

Det er en alvorlig tankevekker at nesten 70 % av alle kvinner i landet jobber i det offentlige. De fleste jobber med velferd på et eller annet nivå – gjør sitt beste for andres liv og trivsel. Alt for mange av dem løper beina av seg i relativt lavt betalte jobber – alt for ofte deltidsjobber. Usynlige, effektive er de der – ordner opp, men tas som en selvfølge slik kvinner ofte har blitt til alle tider.

Kvinner stiller opp – bærer byrder, løper fortere hvis de må og klager ikke. Alt har imidlertid en tålegrense, også kvinner møter veggen. Så kommer sykefraværet, og det blir enda tøffere for de som er igjen på jobb. I Stjørdal er det tøft å være kommunalt ansatt kvinne om dagen. Skyhøyt sykefravær er en sikker faktor på grenser som er passert på mange kommunale arbeidsplasser. Skal Stjørdalsamfunnet være godt å leve i for alle som trenger en støttende hånd, så må hånden tilhøre en som trives på jobb. Her har vi enda en vei å gå.


Senterpartiet er nå det partiet i Stjørdal med størst oppslutning. Partiet har stor handlekraft og gjennomføringsevne, det har innbyggerne begynt å se. Det Senterpartiet lover, det blir gjennomført. På valglista til Senterpartiet står det nå svært mange, sterke kvinner – vi tenker kvinnepolitikk, har sagt vårt om partiprogrammet – og blitt godt hørt. Neste kommunestyreperiode har Senterpartiet derfor satt velferd i fokus. Partiets handlekraft vil bety en endring til det bedre i manges liv de kommende fire år. Kanskje blir det størst endring for alle som jobber innen velferd, der 70% er kvinner. Målet er bedre arbeidsvilkår – å øke trivselen, redusere sykefraværet. Partiet har en plan for hvordan dette målet skal nås gjennom bedre bygg, flere hender, mer teknologi og mye mindre deltid.


Min personlige kjepphest– som kvinne – er at jeg ikke liker monopoler av noe slag (muligens med unntak av Vinmonopolet) – spesielt ikke innen velferd. Jeg liker ikke at det offentlige har monopol på mennesker. Både brukere av velferdsytelsene og alle ansatte bør ha valgmuligheter. Siden kvinnene utgjør 70% av arbeidsstokken, er det de som får smake de uheldige sidene når valgene mangler. Så er det jo ikke riktig så enkelt da – ikke alle kommuner har plass til private alternativ.
Senterpartiet mener de kommunale tjenestene er samfunnets trygge bærebjelkeog skal være godt utbygd over hele landet. I tillegg verdsettes de private alternativene. Det viktigste er at gode tjenester finnes nært folk. Dette betyr mest med Senterpartiets politikk for meg.


I Stjørdal er det mange private alternativ til det kommunale i barnehagesektoren. Foreldrene og ansatte har et stort mangfold å velge i. Også på skolefronten har vi både kommunale og private aktører. Senterpartiet ønsker å styrke både private og kommunale tjenester for barn og unge.


Kommunens hjemmetjenesteer en svært vellykket ordning i Stjørdal, der private hjem kombineres med kommunale tjenester. Eldre vil bo hjemme så lenge det går, og Senterpartiet ønsker å styrke dette gode tilbudet med enda flere hender og enda mer teknologi.
Min kjære, gamle mor trenger nå en støttende hånd. Gjennom flere uker har vi to sittet på DMS og sett det nye helsehuset reise seg ved siden av. DMS-personalet gleder seg stort til det blir ferdig – snakker om alle mulighetene.  Det har blitt tid til å diskutere med dem visjoner for eldreomsorgen – behovene for opprustning av Halsen Sykehjem, en dementlandsby i Stjørdal etter nederlandsk modell og å la private krefter slippe til med bygging av eldresamfunn/boliger tilrettelagt med egenfinansierte servicefunksjoner. Mer forutsigbare vilkår for tilbydere av ‘grønne’ tjenester er også noe Senterpartiet ønsker å gi.
Med Senterpartiet vil det bli godt å eldes i Stjørdal – og trivelig å gå på jobb for å gi den gamle ei håndstrekning. Når en kvinne trives, så trives alle.     

Hjørdis Kindem Thyholt

Listekandidat Sp