Meny

Landbruket – den lokale og desentraliserte beredskapen

Stjørdal er landets 7. største landbrukskommune målt i antall bruk. Det er vår rett og plikt å sørge for ren og trykk mat til innbyggerne våre.

Vi må ta vår del av ansvaret for internasjonal matvaresikkerhet. Landbruket er en del av, og ikke en trussel mot, klimaspørsmålet. Vi skal føre en restriktiv jordvernpolitikk. Lønnsomheten skal sikres for dyktige bønder, for å skape en attraktiv arbeidsplass. Vi kan ikke alene endre statens rammebetingelser, men vi vil bruke vår stemme i kommunen og partiet for å fremme landbrukets interesser. Senterpartiet vil at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, som har kompetanse og ressurser til å bistå landbruket i planlegging og videreutvikling. Stjørdal kommune skal ha en landbrukspolitikk, som bidrar til bedre utnyttelse av ressursgrunnlaget, og utvikler bygdene våre videre. Landbruket skal være en næring i utvikling, og en fortsatt sterk bærebjelke i Stjørdal. Stjørdal skal følge opp de nasjonale og regionale målsettinger om økt matproduksjon.


Lars Fløan
Listekandidat Senterpartiet