Meny

Velorganisert arbeidsliv krever strengere arbeidsmiljølov

Buskerud Senterparti vil understreke behovet for faste ansettelser i norsk arbeidsliv. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Dette krever en strengere lovgivning enn i dag, vedtok Buskerud Sp på sitt årsmøte 24. februar

Uttalelse enstemmig vedtatt på årsmøtet i Buskerud Senterparti 24. februar 2019:

Velorganisert arbeidsliv krever strengere arbeidsmiljølov

Buskerud Senterparti vil understreke behovet for faste ansettelser i norsk arbeidsliv. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Dette krever en strengere lovgivning enn i dag.

Arbeidsmiljøloven må derfor endres slik at:

  • faste ansettelser defineres i loven som løpende og tidsubegrensa, med lovens regler for oppsigelsesvern, samt forutsigbarhet for et reelt stillingsomfang.
  • bruk av midlertidige ansettelser reduseres og arbeidsmiljøloven §14 - 9 (1) f strykes.
  • bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til §14-12 innsnevres
  • det skal bli umulig å bruke ansettelsesformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag for bemanningsforetaka
  • kollektiv søksmålsrett gjeninnføres for fagforening som har medlem i en virksomhet som har leid inn arbeidsfolk fra bemanningsforetak
  • Arbeidstilsynets adgang til pålegg og andre vedtak etter § 18-6 i arbeidsmiljøloven utvides og skal gjelde bemanningsforetak etter § 14-12, og likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak etter § 14-12 a.

Buskerud Senterparti ber Sps stortingsgruppe om å arbeide systematisk for at arbeidslivets parter kan støtte opp om disse nødvendige lovendringene.