Meny

Vi må produsere mer mat i Norge, ikke mindre

Sveinung Rotevatn og Olaug Bollestad har i flere medier anklaget Senterpartiet for å bløffe om Klimakur. Duoen mener også vi bruker rapporten til å tegne et katastrofescenario for norsk distriktslandbruk. Midt i en krise der vi for alvor ser hvor sårbart landet vårt er, synes altså landets klimaminister og landbruksminister det er fornuftig å hamre løs på Senterpartiet fordi vi er svært kritiske til en rapport som foreslår et massivt kutt i vår egen matproduksjon, skriver Sandra Borch.

- av Sandra Borch, stortingsrepresentant Senterpartiet

Klimakur er en rapport som er utarbeidet av en rekke etater på oppdrag av regjeringa. Et av forslagene det regjeringsoppnevnte utvalget kommer med, er å legge èn million dekar dyrka mark brakk. Et annet forslag er å på landsbasis kutte antall melkekyr med 15 prosent, ammekyr med 70 prosent og antall sauer med 40 prosent. Det er en usedvanlig dårlig idè.

Senterpartiet har ved hjelp av helt vanlig prosentregning regnet ut hvor mange husdyr som må bort fra enkelte kommuner og fylker hvis vi legger Klimakur-tiltaket til grunn. Dette har vi gjort for å synliggjøre hvilke konsekvenser disse ekstreme forslagene faktisk vil ha. Kort oppsummert vil det få enorme konsekvenser for landbruket slik vi kjenner det, for kulturlandskapet, for alle næringer og arbeidsplasser som er avhengig av landbruket – og ikke minst for matberedskapen vår.

Norge står nå oppe i en krise som viser hvor sårbart landet vårt faktisk er. Vi kan ikke belage oss på at andre land skal produsere stadig mer av maten vår. Koronakrisen bør være en vekker for politiske partier og organisasjoner som vil at vi skal kutte vår egen matproduksjonen. Landbruket er en samfunnskritisk næring.

Hvis regjeringen tar matberedskap på alvor, bør de skrote det ekstreme Klimakur-forslaget og sørge for at vi produserer mer mat i Norge, ikke mindre.