Meny

Bygg ytre ringvei

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

Bygg ytre ringvei

Agder Senterparti støtter Nye Veiers arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske nytten av Ytre Ringvei rundt Kristiansand, slik at prosjektet løftes høyere i prioriteringsrekkefølgen og at en dermed kan starte byggingen tidligere enn hva som til nå har vært skissert.

Agder Senterparti mener at ringveien må bygges med en påkobling/ kryssløsning som sikrer en effektiv trafikkavvikling for trafikken som kommer fra nord (riksvei 9), samtidig som at ringveien på best mulig måte sluser gjennomgangstrafikken utenom Kristiansand sentrum.

Agder Senterparti vil ikke bidra til økte bompenger. En slik beskatning rammer usosialt, spesielt småbarnsfamilier og folk utenfor sentrumskjernen rammes hardt.