Meny

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

I disse dager må mange holde seg heime og både jobbe og gå på skole over nettet. Men mange steder finnes ikke den nødvendige tilgang til høyhastighets mobil og bredbåndsnett som muliggjør dette.

På samme måte som da det ble satt som mål at alle skulle ha tilgang til strøm, mener Senterpartiet at alle skal ha tilgang til et nett som er stabilt, trygt og raskt.

Utbygging av bredbånd har til nå skjedd i samarbeid mellom offentlige og private aktører. For å sikre utbygging på steder i landet det ikke er kommersielt lønnsomt må det offentlige en større del av regningen med utbygging.

Norge er et digitalt samfunn, vi ligger fremst i verden på å ta i bruk ny teknologi noe vi tydelig har sett de siste ukene, derfor vil Senterpartiet sikre en digital allemannsrett! Tilgang til høyhastighetsbredbånd blir stadig viktigere og gir enorme muligheter for desentralisering. Oppgaver som i dag utføres i sentrale strøk kan i en digital framtid desentraliseres.  

Mange kommuner bruker mye penger på bredbåndsutbygging, fordi de ser det er viktig for bosetting, næringsutvikling og helt nødvendig for å kunne øke bruken av ny teknologi. Dessverre prioriterer ikke regjeringen bredbåndsutbygging høyt nok, og de offentlige tilskuddene er totalt sett for små. Regjeringen nådde heller ikke sitt mål om at 90 % av husstandene skulle ha tilbud om 100 Mbps innen 2020. Det er betegnede at godt inn i 2020 er ikke engang målet justert. I 2019 hadde 85% av husholdningene tilgang til bredbånd, men mange av disse er på gammel, utdatert teknologi som ikke gir nødvendige hastigheter. 

Senterpartiet anerkjenner at den teknologiske utviklingen på feltet går raskt og at mobilt bredbånd i noen tilfeller er mer samfunnsøkonomisk enn fast linje i enkelte spredtbygde strøk. Dette vil kreve stor kapasitetsøkning ved dagens basestasjoner, samtidig som staten må bidra til at det trådløse nettet kan levere 100 Mbps og med tilstrekkelig kapasitet for en vanlig familie til samme pris som tilsvarende kablede løsninger.

 Vi er avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at folk, næringsliv og det offentlige er koblet til et nett som er stabilt, trygt og raskt for at Norge skal kunne fortsette å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir. Bedre elektronisk kommunikasjon reduserer avstandsulemper og bidrar til å opprettholde bosetting og næringsliv i hele landet.

Agder Senterparti mener at kommunene og fylkeskommunen sammen med staten skal sikre 98 % av husstandene i Agder hastighet på 100 Mbps innen 2025, og 100 % av husstandene hastighet på 100 Mbps innen 2029. Dette kan løses ved bruk av trådløst bredbånd. 

Som en del av en fylkeskommunal krisepakke i forbindelse med korona-pandemien vil Agder Senterparti gi ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging gjennom DDA (Det Digitale Agder).

 

Margrethe Handeland, fylkesleder Agder Senterparti

Oddbjørn Kylland, politisk nestleder Agder Senterparti