Meny
Gutt som leser lekser

Bærum Senterparti advarer mot kutt i skolebibliotekene!

Rådmannen i Bærum foreslår i den nye handlingsplanen innskrenkninger i bibliotektjenesten i skolen. Han virker å ikke ha forstått at all læring er avhengig av god lesetrening, og at lesing i bok gir best utbytte.

Bærumskolen var tidlig ute med å ta ibruk Internett i skolen, og mange lærere kan vitne om kaotisk tilgang til nettet, bortkastede timer, og mye surfing på sider som ikke hadde noe med undervisning å gjøre.

I dag brukes nettbrett i de fleste skolene fra første klasse. Det er for mange elver et godt supplement, særlig på de første trinnene, med oppgaver og spill som kan gjøre læring morsomt.

Konsentrasjon om en tekst er en forutsetning for god innlæring. Forskning viser at saktelesing og fordypning i et emne for de aller fleste gjør at teksten huskes bedre.

Elevene får lesetrening i skoletimene, men der er det for lite tid til tilrettelegging for hver enkelt.

I bibliotektimene får elevene hjelp av fagfolk som kan inspirere og anbefale bøker, og der kan de også sitte i ro og lese. Mange lærere husker leseutviklingen hos elevene i «Harry Potter-feberen».

I en virkelighet med mye flyktig informasjon, bilder og film i alle kanaler, kan vi ikke redusere muligheten elevene har til å oppdage eventyr, fantasi og fakta i skolebibliotekene.

Hittil har Bærumskolen hatt et tilbud som gjennom de siste årene riktig nok har blitt stadig mer utrygt med redusering av bibliotekarstillinger og innstramminger, men det har blitt holdt i live.

Nå vil altså rådmannen spare penger på et skoletilbud igjen.

90 % av spurte elever foretrekker papirbøker. De klager over at teksten på et nettbrett er liten og gir slitne øyne, og det er lett å hoppe av og på. Dette bør vi lytte til.

Bærum Senterparti vil sterkt advare mot at rådmannens budsjettkutt blir vedtatt.

E H Kostveit
Bærum Senterparti