Meny
helsebygg---eldre---omsorg_26331484549_o

Nærhet, trygghet og tillit

Det er lett å skifte bank. Like lett er det ikke å skifte kommune, fylke eller skole.

Jeg leste i Aftenposten at danske bankkunder forlater de store bankene til fordel for mindre banker. Hvorfor? «Kundene savner nærhet, trygghet og tillit, og det er det en forventning om at man får i mindre banker, sier Voxmeters adm.dir. Christian Stejr»

Det fikk meg til å tenke på noe jeg har hørt før, her i Norge.

·       Hvorfor protesterer folk mot politisammenslåingen? Jo, fordi vi er redd for å miste den nærhet, trygghet og tillit som lokalt politi gir.

·       Hvorfor synes så mange at kommuneslåing av kommuner er en dårlig ide? Fordi folk føler nærhet, trygghet og tillit til den kommunen de har bodd i, som har gitt dem den service de har følt behov for.

·       Hvorfor synes de aller fleste at sammenslåing av fylker er både uklokt og uforståelig? Fordi det er viktig å ha nærhet til politikere, trygghet for at saker som angår dem blir lyttet til og forstått, og tillit til at tjenester er mulige å nå innen rimelig tid.

·       Og hvorfor er det foreldreopprør og protester mot å slå sammen skoler i Bærum til monsterskoler? Nettopp fordi de er overbeviste om at små enheter gir nærhet, trygghet og tillit til at de kan delta i nærmiljøet og ha oversikt og kontakt med barnas hverdag. I dag viktigere enn noen gang.

På tross av at politikere, både sentralt og lokalt prøver å forsikre oss om at stordrift er det beste, ser vi, publikum som skal leve i «det sammenslåtte Norge», at mye som er verdifullt for samfunnet går tapt i dette kjøret.

Senterpartiet jobber for å stoppe eller bremse de overgripende sammenslåingene. Vi har lenge sett det danske bankkunder gir uttrykk for gjennom å bytte bank.                                               

Det er lett å skifte bank. Like lett er det ikke å skifte kommune, fylke eller skole.

Eva H. Kostveit
Leder Bærum Senterparti