Meny
skole-skolegård-40094821824_7455ffc5f3_o

Pengemangel i Viken

Får vi et økt byråkrati med regionen i stedet for forenkling?

Torsdag 11. april skrev Budstikka at Region Viken trenger mer penger fra staten. Til nå har lokale politikere bevilget 264 mill. til omstillingsprosessen, men kun fått 45 mill. fra staten. 18 arbeidsgrupper med 85 undergrupper må til for å gjennomføre prosessen. Får vi et økt byråkrati med regionen i stedet for forenkling?

Prosjektleder i Viken Harald Horne skrev til Erna Solberg: «Resultatet av dette er at vi på vei inn mot etablering av den nye fylkeskommunen tvinges til å omprioritere resurser fra ordinær fylkeskommunal drift».

Hva skal det spares inn på; videregående skoler, vedlikehold av fylkesveier eller kollektivtrafikk? I tillegg kommer utgifter til nytt hovedkontor for Viken i Sandvika for 750 byråkrater. Må det kuttes ytterligere for å dekke merkostnadene?

Region Viken vil neppe ha færre ansatte enn summen av de ansatte i Akershus, Østfold og Buskerud. Behovet i førstelinjetjenester vil være det samme. Når administrasjonen blir sentralisert i Sandvika vi ventelig Østfold og Buskerud sloss for å beholde flest mulig av sine lokale arbeidsplasser.

Regionsting Viken skal ivareta et område som er fem ganger større enn Akershus. Bærum vil få større problem med å vinne fram når midler for fylkesveier, kollektivtrafikk og videregående skoler skal fordeles. En lakmustest får vi med finansiering av Fornebubanen, hvor Region Viken må forskuttere midler på 2 milliarder som utbyggerne skal betale.

Synes man avstanden til politikerne i Akershus fylkesting er stor, så blir den langt større til Regionsting Viken. At administrasjonen fysisk sett får tilhold i Sandvika har ingen betydning. Interessen for regionsvalg vil ventelig bli lavere enn for fylkestingsvalg. Demokratiet svekkes.

Regionsreformen og «Nærpolitireformen» er skadelige for Bærum. Lokalvalget til høsten er en god anledning til å si sin mening om disse.

Ragnar Molland, Finn Hebbe Johnsrud
1. og 2. kandidat Bærum Senterparti