Meny
korn-landbruk-treske-tresking-åker-IMG_8489 kopi

Senterpartiet sier nei til nedbygging av 90 måls kornåker på Fossum

Vi i Bærum Senterparti mener vi må ta vare på all den nyttige matjorda vi har igjen i Bærum.

Fordi det er det som blir konsekvensene av Fossum Idrettsforenings planer om utbygging av fotballbaner på Smiejordet. Styreleder Nils Lie står fram i Budstikka og sier at han vil ha Smiejordet til bruk til ski anlegg og fotballbaner. Han begrunner dette med miljøaspektet om at de ellers bl.a må dra til andre fotballbaner, noe som vil føre til økt bilkjøring. Men det han ikke nevner, er at han da vil ødelegge noe av Bærums beste jordareal til idretten, noe som vil medføre større miljøødeleggelser enn litt kjøring av fotballspillere til andre arenaer.

Vi i Bærum Senterparti mener vi må ta vare på all den nyttige matjorda vi har igjen i Bærum. Matjord er en ikke-fornybar ressurs og må behandles deretter. I stedet for å ødelegge Smiejordet så bør Fossum IF se på mulighetene for å anlegge en fotballbane inne på sagbruksområdet til Løvenskiold.

Vi i Bærum Senterparti er sterkt i mot mer boligbygging på Fossum, mer boligbygging her vil bare medføre økt behov og krav om mer utbygging av sosiale behov på denne satelitten i Bærum.

Finn Hebbe Johnsrud
2.kandidat Bærum Senterparti