Meny
2020 Låve bak skigard og jorde

Senterpartiets klimapolitikk

Leserinnlegg i Budstikka 25.08.21

I et innlegg i Aftenposten, skrevet av biologiprofessor Dag O. Hessen, biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson og forfatter Dag Hareide, og underskrevet av lederne i fem naturvernorganisasjoner, blir de politiske partiene Sp, Høyre og Ap rangert som verstingene når det gjelder tap av naturmangfold og nedbygging av natur.

Riktignok poengteres det at Høyre og Frp har størst ansvar, men over er det et stort bilde av Vedum i fri natur som bilde på hans ansvar for en ødelagt fremtid for neste generasjon.

Som innfødt bæring med mange år i politikken på Senterparti-plass, føler jeg dette som et bevisst og ganske rått forsøk på å diskreditere Senterpartiet fordi vi ser ut til å holde på en sterk plass i en ny regjering.

Senterpartiet har i Bærum, som i alle kommunene i Akershus i alle år, arbeidet mot nedbygging av det viktigste vi har: matjord. Det inngår også i en evig klimakamp om naturmangfold. 

I Bærum har vi sett med gru hvordan investeringer trekker til seg skattebetalere fra resten av et Norge som gror til, og som etter landbruksminister Listhaugs politikk i sin tid førte til stordrift og nedlegging av gårder vi i dag begynner å se verdien av på nytt.

Trygve Slagsvold Vedum blir i innlegget kritisert for å ikke ha ett punkt om arbeid for naturmangfold eller mot klimakrisen. La meg sitere fra Senterpartiets stortingsprogram 2021-2025:

«Senterpartiet vil bygga samfunnet nedanfrå. Vi arbeider for eit samfunn der menneske kan utvikla seg i fridom og tryggleik, der vi tar ansvar for eige liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiet arbeider for gode og varierte bymiljøer hvor natur-, miljø- og kulturverdier forvaltes godt til beste for innbyggerne.»

«Natur, miljø og klima må …. sjåast i samanheng med alle andre samfunnsmål, og sikra ei forsvarleg og berekraftig forvalting av ressursane og miljøet.»

«Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.»

Og om olje og gass:

«Det er viktig for Senterpartiet at petroleumsforvaltningen og utvinningstempoet på norsk sokkel er forenlig med og bidrar til vedtatte klimaambisjoner i Parisavtalen.»

Dette er politikk vedtatt og skrevet, og forplikter alle som blir valgt inn til høsten.

Eva Holo Kostveit, Bærum Senterparti