Meny
Bli medlem
Senterpartiets fylkestingsgruppe. F.v. Berit Hundåla, Asle Schrøder, Svein Nilsen, Monika Sande, Svein Møllersen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kim André Haugan Schei, Mikael Rølvåg, Tone Nordstrand, Karl Hans Rønning, Iren Beathe Teigen, Anette Amalie Åbodsvik Bang

Bevar desentralisert utdanning!

Publisert: 30.10.2020 - Fylkestingsgruppen, Nordland Senterparti #Nordland

Under fylkestingets samling i Oktober leverte Senterpartiet følgende uttalelse sammen med partiene FrP, Høyre, Rødt, MDG og SV. Vi mener det er viktig å opprettholde en desentralisert studiestruktur!

I Nord Universitets styrepapirer kan man lese at fakultetene vil forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Vesterålen ytterligere ett år. Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling i Vesterålen vil heller ikke ha opptak neste studieår. Fylkestinget i Nordland er bekymret for at en forskyvning av studietilbudet vil føre til en nedleggelse, og føre til manglende evne til å rekruttere kvalifisert personell i hele fylket.

Styret forskjøv bachelor i sosialt arbeid på Stokmarknes, siste kullet er uteksaminert og studiet er fortsatt ikke kommet tilbake i studieporteføljen. Det er veldig uforutsigbart for studiestedene og studentene når det forskyves år etter år. Noen studier bør rulleres annethvert år, for eksempel personalledelse og kompetanseutvikling.

Derfor vil Nordland fylkesting oppfordre styret i Nord universitet til å gå mot innstillingen. Et sterkt desentralisert utdanningstilbud er viktig slik at folk kan få den utdanningen Nordland har behov for uansett hvor i fylket de bor.