Meny
Foto: Thor-Wiggo Skille, NFK

"Det er meget skuffende at omtrent 1 prosent av investeringene til jernbane tillegges Nord-Norge"

Mikael Rølvåg, Britt Kristoffersen, Svein Nilsen og Karl-Hans Rønning.

Prioritering av jernbane i Nord-Norge omtales i regjeringens forslag til NTP som tidenes satsing på jernbane. Investeringene viser ikke nok handlingsvilje. 

Det er meget skuffende at omtrent 1 prosent av investeringene til jernbane tillegges Nord-Norge. Behovet for utredning og videreutvikling av Nord-Norgebanen forventer vi egentlig skal ha høyere prioritet enn det har fått. Både Ofotbanen og Nordlandsbanen har i dag et stort forbedrings- og utviklingspotensial.

Nordlandsbanen er i dag Norges lengste jernbanestrekning. For å øke trafikken ytterligere er det behov for både opprusting av banelegemet, flere krysningsspor og moderne kommunikasjonsteknologi. 

Det er i dag en positiv utvikling på godstransport på jernbanen, og denne utviklingen vil vi gjerne se fortsette. Da må vi ta unna etterslepet og investere for å øke næringslivets muligheter for varetransport inn og ut av regionen. Senterpartiet tror gods på bane er et fremtidsrettet tiltak for å ivareta kommunikasjonen bedre.

En moderne jernbane med moderne materiell har også mye å si for både lokal, regional persontransport og reiser ut av regionen. Tog er et populært valg når mange planlegger ferieturen. 

Vi ser også det er et økt ønske om tilrettelegging av persontransport også, spesielt på de lengste strekningene. I dag er det ikke samme mulighet for å reise med langdistansebusser på likt grunnlag som i resten av landet. Da er tog et fint alternativ å reise med. Samtidig avlastes vegnettet og vi kan lettere klare å oppnå en nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Landsdelen er sammen med resten av landet midt i det grønne skiftet. Senterpartiets representant mener derfor en økt satsing på Nord-Norgebanen igjennom NTP et er betydelig bidrag til miljøregnskapet. 

Det er miljømessige behov for å kjøre togene på en annen energibærer enn diesel for å redusere. CO2-utslipp. Det er allerede klare signaler om hvilke endringer som må til for å komme i mål med det grønne skiftet, men skal vi klare å komme i mål trenger vi også midlene for å nå målet. 

- Mikael Rølvåg, Britt Kristoffersen, Svein Nilsen og Karl-Hans Rønning.