Meny
Siv M

Trygve etterlyser distriktsministeren. Senterpartiets leder spør: Hvor er du, Linda?

Siv Mossleth, Stortingsrepresentant

Linda Helleland, som har hovedrollen i PR-stuntet for å late som om distriktspolitikk er viktig for regjeringa, svarer i Dagbladet: Trygve leser bare riksmedia, i lokalavisene står det side opp og side ned om mine besøk i distriktene. 

 

Siden jeg ikke kan huske å ha lest noe som helst om Hellelands besøk i mine lokalaviser, gjennomførte jeg et lite søk. Saltenposten omtaler distriktsministeren null (0) ganger. Altså er hun helt fraværende i Indre Salten.

Så gjentok jeg søket med større radius, i Avisa Nordland. Det var ikke side opp og ned om Hellelands besøk der heller. Det var faktisk ikke omtalt et eneste besøk i hele Salten. Distriktsminister Helland er nevnt i en rekke lederartikler i AN, men hun har avspist Salten med et par pressemeldinger. Minister Helleands fravær får også meg til å spørre: Hvor er du, distriktsminister?

Du kunne besøkt grendene Vassbotn, Vassbotnfjell og Evenesdal i Saltdal og satt deg inn i hvordan det er å satse på en framtid i den bygda du vil bo i, men mangle både mobildekning og godt bredbånd. Som distriktsminister kjenner du saken, fordi jeg har tatt den opp med deg i Stortinget.

Du kunne besøkt Mads Pavall som har reinen i Doukta. Reindriftssamen varsler at han må slutte med denne tradisjonelle næringa fordi rovdyrene har forrang i beiteområdene. Du kunne forresten besøkt hvilket som helst reinbeitedistrikt i Nordland, for tapene til rovvilt er store overalt. Eller du kunne besøkt et av de mange nedlagte sauebrukene hvor brukerene ikke lengre klarte å sende dyrene på beite.

Du kunne besøkt Steigen, Meløy eller Gildeskål som regjeringa raner ved å endre kriteriene for Havbruksfondet. Produksjonsavgiften som regjeringa skryter å ha innført som erstatning, skulle vært et tillegg for de lokalsamfunnene i distriktene som satser på oppdrett og lar næringa bruke den blå allmenningen. Du kunne fått en orientering om hvor vanskelig det er å opprettholde gode tjenester nær folk, når regjeringa kutter ca 500 millioner i fylkeskommunens budsjett, og når kommunene opplever en realnedgang i inntektene sine.

Du kunne besøkt Sørfold og Hamarøy, og kjent hvordan det er å kjøre en dårlig E6 gjennom tunnel etter tunnel med en stadig økende tungtransport i mot. Kanskje ville du blitt stående i timesvis å vente på at veien ble ryddet. Det finnes ikke omkjøring. Skulle du videre nordover, måtte du huske at all transport gjennom landet er stengt nattestid ved Tysfjorden, og sjekke ferietidene.

Du kunne besøkt Valnesfjord og sett hvordan det jobbes med å få på plass Sjunkhatten folkehøgskole uten barrierer. Du kunne erfart hvordan Valnesfjord Helsesportsenter ikke fikk ta del i koronakompensasjonen, eller hvordan sesongbedrifter, nyoppstarta eller omstillingsbedrifter heller ikke fikk den hjelpen de hadde fortjent når krisa rammet.

Du kunne besøkt RIBO og Vev-Al-Plast som har utviklet en Samhandlingsmodell som hindrer at ungdom ender opp som unge uføre. NTNU har gjennomført følgeforskning over lang tid som viser gode resultater. Mange flere kunne fått hjelp, dersom det offentlige hadde brukt handlingsrommet som finnes. Det hadde ikke kostet mer, men vært en vinn-vinn-situasjon både for ungdommen og staten. Du kjenner kanskje RIBO gjennom TV-programmet «Helene sjekker inn»? Helene kom til Saltdal da ordfører Rune Berg inviterte henne, og vi fikk se gode resultater fra en omsorgs- og distriktskommune.

Distriktsfylke Nordland har mange muligheter, men vi har den nest laveste bredbåndsdekning i landet og det største fallet i folketallet. Vi har ikke fått noen drahjelp fra distriktsminister Linda Helland, sjøl om hele Nordland vil tjene på mer distriktspolitikk. Jeg tror at det eneste som kan redde distriktene er et regjeringsskifte, men spør likevel en gang til: Hvor er du, distriktsminister?