Meny
Siv-Mossleth-IMG_1207 kopi

En jernbane for passasjerene

Senterpartiet vil sørge for et togtilbud som gjør det mulig for folk å velge toget for å komme seg raskt og enkelt fram. 

Det betyr at folk skal kunne stole på at toget kommer fram når det skal, at det går hyppig nok og at folk ikke må betale for mye for å ta toget. Dessverre har vi de siste åtte årene sett at Høyre i regjering med Frp som støttehjul har vært mest opptatt av konkurranseutsetting og å opprette flere selskap.

Konsekvensene av det merker passasjerene blant annet nå i sommer. Familier som vil ut på en miljøvennlig togtur merker seg at det er dårligere mulighet for å kjøpe lavprisbilletter på toget. Ettersom det er flere selskaper som kjører tog på jernbanen i Norge, kan du risikere å måtte kjøpe «lavprisbillett» fra flere selskap, og dermed dobles eller tredobles billettprisen.

Dette er en direkte konsekvens av regjeringens konkurranseutsetting. Senterpartiet vil at flest mulig skal ta toget, da må vi legge til rette for det gjennom lavere priser og et bedre tilbud. Senterpartiet vil stoppe konkurranseutsettingen og reversere oppsplittingen av jernbanen i Norge. Med det vil vi gi et bedre og billigere togtilbud til passasjerene.

 

Også når det gjelder vedlikehold på jernbanen har Høyre og Frp vært mer opptatt av selskapsstrukturer enn reelt innhold. Riksrevisjonens undersøkelser av jernbanesektoren viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at regjeringens jernbanereform ble igangsatt.

Undersøkelsene viser også at det er store kostnadsøkninger og at disse kostnadsøkningene gjør det vanskeligere å gjennomføre de utbyggingsprosjektene som er planlagt. Riksrevisjonen sier også at Samferdselsdepartementet har lite informasjon om bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen brukes effektivt. Konsekvensene av dette blir en dårligere jernbane og et dårligere tilbud til passasjerene.

Senterpartiet vil sørge for en jernbane som gjør det best mulig for passasjerene, ikke en jernbane som legger til rette for flest mulig selskap og direktører med millionlønninger.

 

Siv Mossleth

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentanter, transportkomiteen, Senterpartiet.