Meny
Foto: Eirill DeLonge

Galskapen på fylket

Kim Andre Haugan Schei, gruppenestleder Senterpartiet

Senterpartiet driver med galskap i fylkespolitikken. Man skulle nesten tro vi stilte til valg med kun en intensjon alene, og denne intensjonen var å gjøre det verst mulig for nordlendingen. Denne påstanden vil jeg på det sterkeste avkrefte.

For Senterpartiet er det viktig å sikre et offentlig tilbud som er tilgjengelig for flest mulig innbyggere i hele Nordland. Dette innebærer selvfølgelig harde økonomiske prioriteringer, og disse prioriteringene vil berøre både min og din hverdag. Alle politiske partier må gjøre klare prioriteringer. Dette ser vi hele veien fra stortinget, til fylkestinget og ikke minst i kommunestyrene. Skoler legges ned i kommuner uavhengig om kommunen er farget grønn, rød, blå eller flerfarget. Dette kommer som en konsekvens av at samfunnet har endret seg. De økonomiske forutsetningene ikke er hva de en gang var.

Bygges det en vei, settes en annen vei på vent. Endres en båtrute kan kanskje flere benytte seg av den, samtidig som noen kanskje må endre på sin hverdag. Det hele bunner og grunner i politiske vedtak.

Nordlands sterkeste politiske stemmer har i årrekker jobbet for å få tilstrekkelig med økonomiske midler til fylket. Da henviser jeg både til partiene som sitter i dagens posisjon på fylkestinget, og enkelte av partiene i opposisjonen. Vi er i konkurranse med andre fylker i Norge, som alle har forskjellige behov for tjenester. Det å ruste samfunnet i Nordland for fremtiden er en utfordrende og komplisert oppgave. Det er mange mulige veier, og mange mulige løsninger.

De politiske vedtakene fattes i flere ledd, og til syvende og sist er kommunikasjonen på tvers av organene avgjørende for sluttresultatet vi sitter igjen med. Ved nesten hvert eneste politiske vedtak i Norge opplever vi konsekvensene ulikt. Mange kan få en bedre hverdag med bedre tjenestetilbud, og mange andre kan oppleve et svekket tilbud og kjenne på frustrasjonen rundt det.

Vi ser et samfunn som i stor grad endrer seg, både digitalt, men også sosialt. Kommunikasjonen har gått fra postkort til snap, vennekretsen på sosiale medier har blitt større en størst, og nå under koronapandemien har man til og med tatt steget inn i festligheter på Skype og Teams. Teknologien utvikler seg raskt, men dette har også sine bakdeler.

Miljømessig er utviklingen og bruk av digitale verktøy nesten utelukkende positivt. Selv om dette byr på muligheter til å tilbringe mer tid hjemme med familien, så gir det også på mindre reisevirksomhet. Utfordringen ligger blant annet i at interessen kan være lav hos noen i befolkningen for å benytte de digitale verktøyene. Ikke minst kan det være utfordrende for mange å lære seg å bruke dem også.

Det er et stort ønske fra Senterpartiet og Nordland fylkeskommune sin side å gi et verdig og godt reisetilbud for innbyggerne våre. Men når snora rundt pengesekken strammer seg til blir det vanskeligere å finne gode løsninger som vil skape glede og optimisme hos hele befolkningen.

For Senterpartiet er det viktig å sikre tjenester og tilbud i hele Nordland på tross av store avstander. Dette gir behov for en desentralisert struktur.

Vi vil bevare alle videregående skoler, sikre en desentralisert struktur på tannklinikkene våre, og tilby et godt tilbud på reiser i hele Nordland. Tjenestene skal være nær folk – i hele Nordland.