Meny

Studiestruktur

Av Svein Eggesvik, leder Nordland Senterparti

HØRINGSUTTALELSE NORD UNIVERSITET I FORHOLD TIL FREMTIDIG STUDIESTEDSSTRUKTUR

Nordlandssamfunnet sliter med for liten tilgang av sykepleiere og lærere.  Dette vises klart i kommunebarometret -  mange kommuner i Nordland får dårligere ståsted i denne pga disse manglene på kvalifisert arbeidskraft.

 

Innsatsen mot mere desentralisert struktur, flere studieplasser mv er det som kan bringe dette i balanse.

Dette har ikke Nord Universitet lyktes med.

Distriktsnordland er avhengig av å ikke måtte legge ned skoler og sykehjem pga manglende utdanningskapasitet i Nordland. 

Nordland Senterparti vil be styret i Nord Universitet om å ta med følgende innspill i det videre arbeidet  og i møtet den 26/6-19. 

1)    Nesna opprettholdes som studiested for lærerutdanningen.  Det legges til rette for  flere studenter.

2)    Vedtak om «nedleggelse» av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen reverseres, dvs. gjennomføres ikke.  Tilbudet gjeninnføres med 40-50 studieplasser.

3)    Sykepleierutdanningen i Lofoten og Vesterålen fortsetter som tidligere, undervisningspersonellet flyttes ikke.  Tilbudet utvides til minimum 45-50 studieplasser.  

4)    Det kjøres prosess mot Regjering og Stortinget for å få en mer rettferdig finansiering av «nye» universiteter i forhold til de «gamle» universitetene.

5)    Stortinget vedtok i fusjonsprosessen videreføring av strukturen til høyskolene inn i Nord Universitet.  Stortinget bør på grunnlag av dette være de som endrer studiestrukturen.

6)    Hvis styret ikke finner å videreføre og videreutvikle lærer og sykepleierutdanningen på de studiestedene som vi har i dag, må saken utsettes i påvente av en grundig analyse av samfunns- og arbeidsliv.