Meny

Høstkonferanse i Nordland Senterparti

24. – 25. november inviterer vi til Høstkonferanse i Nordland Senterparti.

Konferansen holdes på Radisson Blu hotell, Bodø og innledes kl. 12:00
lørdag 24. nov. d.å. Vi håper på god oppslutning, og ønsker alle Senterpartivenner
velkommen til to interessante dager i fylkeshovedstaden.

Påmelding skal gjøres til fylkessekretæren på e-post [email protected] eller [email protected] og må inneholde
telefonnummer og e-post-adresse.

Velkommen!

 

Høstkonferansen 2018 –  PROGRAM

Lørdag 24. nov:

12.00 – 13.00: Ankomst m/ lunsj og registrering.

13.00 – 14.30: Arbeidsplasser i hele Nordland

                        Innledning v/ Anders Paulsen, Seniorrådgiver i NHO
                        Debatt

14.30 – 15.00: Sykehusstruktur i Nordland
                        Innledning v/ Kristian Fanghol Direktør Helse Nord.
                        Debatt

15.00 – 15.15: Pause

15.30 – 17.00: Sykehusstruktur i Nordland fortsetter

17.00 – 17.15: Pause

17.15 – 18.30: Politisk regnskap v/ Fylkesleder Svein Eggesvik, Gruppeleder Kurt Jenssen og
                        Stortingsrepresentantene Willfred Nordlund og Siv Mossleth.                    

18.30 – 19.00: Presentasjon av Nominasjonslista

20:00:              Festmiddag.

Søndag 25. nov:

09.00 – 09.30: Senterpartiets regioninndeling.
                        Innledning v/ Organisatorisk nestleder Margith E. Moen.

09..30 – 10.00:Gjennomgang av Aktivitetsplan v/Organisatorisk nestleder.

10.00 – 10.30: Senterpartiskolen/skolering v/ Fylkesstudieleder Jan Otto Fiplingdal.

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.45: Programarbeid – Innledning v/ Politisk Nestleder Svein Nilsen

11.45 – 12.00: Oppsummering v/ fylkesleder Svein Eggesvik

12.00 – 13.00: Lunsj og hjemreise