Meny
Foto: Nordland Fylkeskommune

Kritiserer kvotesystemet i kyst og havfisket

Senterpartiet er enig i Riksrevisjonens kritikk av endringene i kvotesystemet, og vil ha Nordland fylkesting med seg i en felles uttalelse.

- Denne rapporten må brukes til å skape en bedre fiskeripolitikk for fremtiden. Vi forventer at kritikken blir tatt på alvor. Dessverre ble kvotemeldingen behandlet og vedtatt i Stortinget tidligere i år uten at man gjorde nettopp det Riksrevisjonen sterkt anbefaler; nemlig å se på konsekvensene av nye fiskeripolitiske vedtak før de fattes, påpeker gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Karl-Hans Rønning.

Færre og større fartøy

Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Riksrevisor Per-Kristian Foss sa blant annet: «Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten. Vi har blant annet fått færre og større fartøy og det er ikke lenger en like sterk kobling mellom fartøy og kvote».

- Riksrevisjonens rapport viser at eierskap til fartøy med kvoter er samlet på færre hender, fiskeristrukturen er mindre variert, fartøyene er færre og større, og utenlandsk eierskap er økende, underbygger fylkestingsrepresentant Kim-André Haugan Schei.

Påvirker kystsamfunn

Schei påpeker at endringer i den minste kystflåten får negative konsekvenser for mange kystsamfunn, og at dette ikke er noe som løses gjennom opprettelse av en statlig kvotebank.

- Rekruttering til fiskeriyrket blir stadig vanskeligere fordi kvoteprisene øker, og fjerning av rekrutteringsordningen vil gjøre det enda verre for ungdommen vår, argumenterer Schei.

Rasering av kystsamfunn

Rønning mener vi må legge til rette for at andre enn veletablerte, kapitalsterke aktører kan komme seg inn i fiskeriyrket.

- Det handler om et bærekraftig og livsnødvendig yrke, som har bygd opp våre kystsamfunn i Nord-Norge gjennom generasjoner. Det kan vi ikke la statlige myndigheter rasere med et kvotesystem som overfører ressursene til kapitalsterke redere, uten leveringsforpliktelser til de mindre kystsamfunnene, avslutter gruppeleder Karl-Hans Rønning.