Meny
Foto: Ingebjørg Dahl Olafsen

Kunnskapsløst av Thorheim

Kurt-Are Einmo, Leder Nesna Senterparti, varaordfører, 15. kandidat Nordland Sp, Nesna

Bård Ludvig Thorheims uttalelser i leserinnlegget i Rana Blad 26.august, og i debatten på konferansen på Nesna 25.august, viser dessverre at han ikke har skjønt problemstillingen. Han skriver og snakker om hvordan Campus Nesna burde tilpasse seg næringslivets behov for regionen, og tilby utdanninger deretter. Tja, det var vel strengt tatt slike behov som gjorde at det en gang ble lærerutdanning på Nesna? Og slike behov som gjør at regionen fremdeles trenger lærerutdanning på Nesna. Vi hadde en lærerutdanning som var utviklet gjennom 100 år og i kontinuerlig tilpasning for regionens behov. Fjernet med et pennestrøk!

Videre antyder Thorheim i debatten at de rød-grønne vil "ta lærerhøgskolen bort fra Mo i Rana"! Makan til frekkhet! Når fikk Rana en lærerhøgskole? Rana har blitt avspist med elendige løgner og noen få studenter for at ranamiljøet skal "holde kjeft", og akseptere høyre-regjeringens sentraliseringsprosjekt. Hvis vi bruker Nord universitets sin måte på å telle lærerstudenter, så har nå Rana 0 stk, i motsetning til Nesnas berømte «21 stk». Tallene er i begge tilfeller feil, men det viser seg at Nord universitet kun teller studenter som har fulltidsundervisning på campus. Nesna hadde på fusjonstidspunktet over 400 studenter knyttet til pedagogiske fag, Mo har pr i dag ca 50. Ingen spesialrom, ingen ansatte på stedet. Det velger altså Thorheim å kalle "lærerhøgskolen i Mo i Rana".

Hvis Celsa la ned sin produksjon i Rana, og deretter åpnet et mini-smelteverk på Nesna, med ansatte fra Rana. Så tror jeg de fleste (ja, til og med Thorheim) ville sett at dette var en dårlig idé. Nesna har ikke lokaler til dette, ikke fagfolk eller tradisjon heller. OG, det ville vært naturlig å tilbakeføre smelteverket til Mo så snart det var mulig. Vil ikke dette være naturlig andre veien også? Tilbakeføre lærerhøgskolen til de som har utviklet den gjennom 100 år, der fagpersonalet bor, og til lokaler som er egnet?

Senterpartiet ønsker utdanning i hele landet, og utdanninger som er tilpasset regionen de tilhører. Rana har en rik industri og et aktivt næringsliv. Thorheim, på Mo vil det være naturlig å bygge opp et høgskolesenter knyttet til industri, teknologi og handel. På Nesna vil det være naturlig å fortsette med lærerutdanning tilpasset hele Helgeland, og dette går Senterpartiet til valg på.