Meny

Mat er mer enn å mette

 

Mat er mer enn å mette 

Mat er et grunnleggende behov, en menneskerett. Mat er også kultur, identitet, helse og fellesskap. Mat er verdiskaping, innovasjon og arbeid. Mat er beredskap og sikkerhet. Måten maten produseres på angår oss alle.

Foreldre som kjøper mat til familiene sine ønsker trygg mat produsert på en bærekraftig måte. Gårdbrukeren, reineieren og fiskeren vil levere mat av god kvalitet.   

Dagens blå regjering har vist store vilje til å sentralisere produksjonen av maten i Norge, både på land og i havet. Heldigvis har regjeringa ikke nådd fram med alle forsøkene. Vi får store problemer hvis kravet til effektivisering og industrialisering overordnes andre viktige mål. Senterpartiet vil fortsatt ha egg uten salmonella. Vi vil fortsatt ha den laveste bruken av antibiotika i Europa. Vi vil fortsatt ha lam og rein fra utmarka. Og vi vil ikke ha hormonkjøtt eller hormonmelk som i USA.  

Senterpartiet vil at fisken skal tilhøre fellesskapet, og at fisken skal gi liv og lys langs kysten. Vi sloss for deltakerloven og leveringsplikten. Vi mener at ingen kan eie eller selge høstingsretten, eller fratas høstingsretten for alltid. Vi vil øke rekrutteringen til fiskeriene ved å se hvordan vi kan avvikle kjøp og salg av fiskekvoter, slik at rekruttering av ungdom fra kysten er mulig for framtida.  

Om du er opptatt av trygg mat, og vil utnytte lokale ressurser til å produsere mat, har du Senterpartiet på laget! 

Med vennlig hilsen

Siv Mossleth
Stortingskandidat

Nordland Senterparti