Meny
Foto: Eirill DeLonge

Senterpartiet vil øke valgdeltakelsen med digital stemmegivning!

Trine Fagervik, Svein Møllersen, Berit Hundåla

Løsningen rundt digital stemmegivning må utredes ytterligere. Senterpartiet mener det er nødvendig for å tilpasse seg en digital hverdag i et moderne samfunn.

  • Senterpartiet tror dette er en god løsning for å øke valgdeltakelsen, dersom vi videreutvikler en slik ordning i kombinasjon med dagens allerede godt innarbeidede løsning med fysiske valg. Derfor leverer Senterpartiet forslag om å utrede dette videre i sak 116/2020 - Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelige valg – Ny valglov sier fylkesleder Trine Fagervik.

I Opinions evaluering til valgdirektoratet om ordningen i oktober 2019 pekes det på at 3 av 4 ønsker å få valgkortet sendt elektronisk neste gang også.

  • Erfaringene for digital stemmegivning ved valgene i 2011 og 2013 har vært positiv, til tross for at det har vært utfordringer med ordningen. Det er grunnlag for å videreføre forsøksordningen sier fylkestingsrepresentant for Senterpartiet og ordfører i Vefsn kommune Berit Hundåla.

Bodø kommune har også vært en del av prøveprosjektet, og mener digital stemmegivning er viktig for å la innbyggere i risikogruppa stemme ved neste valg.

  • Digital stemmegivning kan være en god løsning for mange. Hvis vi tenker på utfordringene koronapandemien har skapt ville det vært mange som ikke kunne stemt fysisk hvis det var valg i dag. Vi har mange innbyggere som er i risikogruppa, og ikke kan møte opp i lokalene i frykt for å bli smittet. Sier Svein Møllersen som er medlem av fylkestingsgruppen til Senterpartiet og folkevalgt i Bodø kommune.

Senterpartiet ser samtidig bekymringen rundt å opprettholde hemmelige valg, og mener det må sees på mulighetene for å innføre gode løsninger som ivaretar dette.

  • ­Vi håper at fylkestinget blir med på vårt forslag til vedtak, for dette vil gjøre det enklere å avgi stemme for folk i distriktene. Da er det selvsagt viktig at man også finner gode ordninger som ivaretar retten til å gjennomføre hemmelig valg sier fylkesleder i Nordland Senterparti Trine Fagervik.