Meny

Sp med mer penger til veier og bredbånd

Senterpartiet legger frem sitt alternative budsjett torsdag 23. november, men allerede nå begynner noen lekkasjer fra budsjettet å komme. Senterpartiet legger blant annet mer penger på bordet til både vei og rassikring, sier Siv Mossleth.

- Mer penger til rassikring er svært viktig for de lokalsamfunnene som rammes av usikre veier, det vet de eksempelvis mye om i Flakstad. Senterpartiet legger også 400 millioner mer enn regjeringa på bordet til flom, skred og rassikring av norske fylkesveier, i tillegg til 50 millioner til for å forsterke broer som ligger som flaskehalser, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Mossleth kan også fortelle at partiet legger opp til en større satsing på fiskeri. 

- Liv langs kysten og fiskeriene er viktig for Senterpartiet. Derfor satser vi 76 millioner mere enn regjeringa på fiskerihavner og farledstiltak, sier Mossleth.


Utbygging av bredbånd i hele landet er en viktig sak for Senterpartiet og partiet bevilger 500 millioner kroner til det.

- Vi aksepterer ikke store forskjeller på folks muligheter for å delta i den digitale utviklinga. At 90 prosent av befolkningen skal med, holder ikke for oss. Derfor satser vi 430,3 millioner mer enn regjeringa for å gi flere mulighet til å få finansiert utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Det blir da 500 millioner i potten. Det vil også komme et fylke som Nordland til gode. Nordland hadde mange søkere i siste runde som ikke fikk innvilget støtte til bredbånd, sier Mossleth.


Også Posten får mer i Senterpartiets budsjett. Senterpartiet plusser på 100 millioner kroner.

- Landpostbudene må få en mulighet for å gjennomføre de samfunnsoppdraget de har, avslutter Mossleth.