Meny

Sp utfordrer ministeren på bestandsmål for rovvilt

Flere fra Senterpartiet, heriblant Siv Mossleth, har foreslått lavere bestandsmål for rovvilt i Stortinget. Nå krever Mossleth svar fra Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, om hvordan han vil redusere rovviltbestanden slik at den samiske reindrifta har en framtid.

- Jeg har over lang tid vært opptatt av at det skal være framtid i å produsere mat ved å bruke de gode beitene i Nordland. Men det er vanskelig å få sentrale politikere til å skjønne at hele reindrifta i Nordland holder på å knekke ryggen. Reinkjøtt er fantastisk mat. Det er mange unge reindriftsutøvere som ønsker en framtid i næringa og i den samiske kulturen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Som politikere fra Nordland har vi et ansvar å peke på at det må bli færre rovdyr i Nordland. Reineiere i Nordland og Troms mister flest kalver og voksne dyr, så det er her vi trenger færre rovdyr først, sier Mossleth.
 

Se spørsmålet her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71360