Meny

Politisk dugnad i Oppland Senterparti

Vi nå inne i en ekstraordinær periode i vår nasjons historie. Det er viktigere enn noen gang å finne gode politiske løsninger på de vanskelige utfordringene vårt samfunn står ovenfor. Dette er en oppgave som Oppland Senterparti tar på største alvor.  

Gjennom et mandat gitt i fra fylkesårsmøtet har ny fylkesstyret i Oppland Senterparti satt ned forskjellige politiske utvalg. Disse utvalgene er bredt forankret med medlemmer i fra hele fylket, og har fått i oppgave å jobbe med særs viktige og dagsaktuelle temaer som blant annet helse og næring. 

I lang tid har Oppland Senterparti vært engasjert tjenesteproduksjon og organisering av kommunehelsetjenesten og sykehustilbudet i Oppland. Nå er det viktigere enn noen gang å løfte frem vår gode politikk ellers innenfor helsefeltet. Spesielt blir temaer som dimensjonering av helsetjenester i distriktet og helseberedskap viktig. Det vil også være naturlig å samarbeide imellom utvalget for helse og utvalget for næring for å finne gode nasjonale løsninger på blant annet den manglende beredskapen innenfor smittevern og medisiner. 

«Vi ønsker å legge til rette for arenaer hvor det er mulig å gå grundigere inn på temaer og jobbe med politikkutforming. I tillegg til å jobbe bredt for å finne de gode politiske løsningene, er dette en mulighet for å rekruttere nye medlemmer og dyrke politiske talenter» sier leder i Oppland Senterparti, Kjersti Bjørnstad.

I tillegg til utvalgene for helse og næring, er det opprettet utvalg som skal jobbe med klima og miljø, Kultur og frivillighet, kunnskap og samferdsel. Utvalgene skal ledes av: 

Helse – Anette Musdalslien 

Klima og Miljø – Torvild Sveen 

Næring – Ola Tore Dokken 

Kultur og frivillighet – Silja Aasli 

Samferdsel – Haldor Ødegård  

Kunnskap – Elisabeth Dalum 

«Det har vært meget stor interesse internt i organisasjonen for å få delta i utvalgene. Dette har gjort at vi har fått på plass utvalg med høy og variert kompetanse, i tillegg har vi vært så heldig at svært dyktige personer nå vil lede de forskjellige utvalgene» sier Bjørnstad. 

I tillegg til å sørge for at Oppland får satt sitt preg på Senterpartiet sitt stortingsvalgsprogram for 2021, er det naturlig at utvalgene også ser på mer dagsaktuelle politiske løsninger knyttet til koronaepidemien. Et eksempel, som lenge har vært et viktig politisk område for Oppland Senterparti, er bredbånd. Et stort antall mennesker har blitt tvunget til å ta hjemmekontor, og skolebarn og studenter har fått flyttet all sin undervisning over til det digitale rommet. Dette tydeliggjør mer enn noen gang at vi har kommet til den digitale tidsalderen, og alle i Oppland, uavhengig av hvor de bor, må ha tilgang til et stabilt og fullt ut fungerende bredbåndstilbud.