Meny

Senterpartiet vil ikke bruke 349 mill. kr på rehabilitering av fylkeshuset

Senterpartiet i Innlandet ønsket ikke denne store investeringen sist gang, og ønsker den spesielt ikke nå.

Sp mener at å bruke 349 mill. kr. ikke er rett bruk av penger i den situasjonen fylkeskommunen er nå. En totalrehabilitering av fylkeshuset på Hamar må vi vente med til vi vet faktiske behov og har oversikt over den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen.

Sp la fram et alternativt forslag til innstilling i fylkestinget i Innlandet fylkeskommune, hvor de foreslår å ikke bruke flere hundre millioner på totalrehabilitering av fylkeshuset på Hamar. De foreslår videre å bruke eksisterende bygg på Lillehammer, Hamar og ikke leie ytterligere lokaler.

-Tiden vi har vært inne i, med pandemi og alle konsekvensene dette har medført og konsekvenser som fortsette å komme, har gitt Innlandet fylkeskommune og kommunene økonomiske utfordringer. Vi har absolutt ikke de endelige løsningene på disse utfordringene. Vi må bruke tid på å tilpasse oss situasjonen og utfordringene og ikke forhaste oss med økt pengebruk, sier fylkesvaraordfører for Sp i Innlandet, Aud Hove.

Tross disse utfordringene vil Sp prioritere som de tidligere har lagt opp til og har gitt tydelige signaler på. De vil fortsatt prioritere fylkeskommunens tjenester, videregående skole, tannhelse, prioritering av kultur og næring, i tillegg til store investeringer på veg.

-Viktigere enn kontorbygg, for oss i Sp nå, er å redde arbeidsplasser, få flere ut av arbeidsledighet og redde bedrifter i Innlandet. Da må fylkeskommunen bruke sine ressurser, både økonomisk og personellmessig til å bidra til dette. En rehabiliteringsprosess vil binde opp både penger og ikke minst fokus i en slik periode. Det har vi rett og slett ikke råd til, sier gruppeleder for Sp, Kjersti Bjørnstad

-Sp er opptatt av å desentralisere det en kan. Desentralisering er også et viktig element i denne saken. Vi vil ikke flytte unødig på folk. Ansatte i fylkeskommunen bør kunne sitte der vi har kontorlokaler i nærheten av dem, i stedet for å reise i en time eller mer til kontorlokaler et annet sted. Vi vil også bruke investeringsmidler i hele Innlandet og ikke bare Mjøsområdet, sier Bjørnstad.

-Det er i midlertidig helt nødvendig med en tilpasning av eksisterende fylkeskommunale bygg, så midler til dette må avsettes. I det videre arbeidet med kontorlokaler ønsker vi en vurdering av prinsippet «ikke faste kontorplasser» og mer bruk av digitale løsninger kan implementeres for deler av sentraladministrasjonen, legger Aud Hove til.