Meny

Skuffende tilbud fra regjeringa

Staten la i dag fram sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Stortingsrepresentant Marit K. Strand er skuffet over regjeringens vilje til å satse på norsk matproduksjon.

Oppland avhenger av matproduksjon i hele fylket, og det virker ikke regjeringa til å ville gjøre mulig. Ressursene og beitemarka er spredt, og da må midler og lønn gjenspeile arbeidet og innsatsen som må bli lagt ned for å være bonde, sier Strand.

Regjeringa svikter nok en gang på å utjevne inntektsutviklinga mellom landbruket og andre grupper i samfunnet, og følger ikke opp Stortingets bestilling her, følger hun opp.

Videre gang i forhandlingene blir spennende, og jeg ser fram til debatt i Stortinget, avslutter Strand.

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad, mener tilbudet er angrep på norsk matproduksjon. 

Statens tilbud vil svekke norsk matproduksjon og ytterligere øke inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Regjeringen legger også opp til at jordbruket skal forbedre markedsbalansen og redusere overproduksjonen uten å gi jordbruket de nødvendige virkemidler for å gjøre jobben, sier Pollestad.