Meny

Sp ønsker kommunale næringsfond som en del av kommunal tiltakspakke

- Ordførere i Innlandet er enige.

Fylkeskommunen og kommunene erfarer dessverre at mange bedrifter sliter tross kontantstøtten. Den er ikke målrettet nok. Nå jobber Senterpartiet for at kommunale næringsfond skal være en del av løsningen i kommunal tiltakspakke.

- Vi får mange tilbakemeldinger og signaler på at mange bedrifter sliter veldig økonomisk. Mange kommer ikke inn under kompensasjonsordningen for næringslivet på grunn av egenandelen på 10.000 kroner. Det er her en kommunal tiltakspakke må komme inn å hjelpe bedrifter som faller utenom ordningen, sier Kjersti Bjørnstad, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet. 

Stortingspolitikere, fylkespolitikere og kommunepolitikere jobber nå for at kommende tiltakspakke skal bidra til at flere bedrifter blir ivaretatt og at næringslivet kan komme seg igjennom krisetida.

Målrettet støtte

Senterpartiet argumenterte sterkt for, ved utarbeiding av den vedtatte fylkeskommunale tiltakspakka, at økonomiske midler må rettes direkte mot bedrifter, og ikke gå gjennom mange mellomledd.

- Det samme må gjelde statlige tiltakspakker. Påfyll av kommunale næringsfond vil være effektiv statlig støtte til næringslivet i en svært vanskelig situasjon. Da vil tiltak kunne gjennomføres lite byråkratisk og målretta. Senterpartiet mener at utforming av støtteordning til næringslivet må ta hensyn til at Norge er mangfoldig. Det er kommunene som kjenner best til de ulike utfordringer rundt om i landet, sier Bjørnstad.

Spesiell situasjon i vinterdestinasjonene

Ordførerne i Trysil, Øyer og Hemsedal kommuner har sendt brev til Storting, regjering og fylkeskommune hvor de synliggjør utfordringene i kommuner med stor andel reiselivsbedrifter.

De har spilt inn at påfyll av næringsfond som et viktig virkemiddel, og at det da er viktig at fondene blir målretta. Det har mye å bety at støtten kommer dit behovet er størst. Det vil antagelig variere mye hvilke effekter krisen har fra kommune til kommune i en særlig utsatt situasjon. De påpeker at en mulig objektiv fordeling kommunen imellom er å bruke ledighetstall.

Ordfører i mange kommuner kan fortelle om stor inntektssvikt og forventet omsetningssvikt også de kommende måneder. Blant annet kan vinterdestinasjonene brette om svikt på mange hundre millioner.

Bidra til lærlingplasser

Det er viktig å nevne at kommune og næringsliv blant annet har et visst ansvar for å sikre læreplasser og bidra til tilrettelegging for å ta inn lærlinger i kommunene. Dagens situasjon har dessverre ført til at kommuner og bedrifter har vanskelig for å prioritere læreplasser og lærlinger. Vi har nå rundt 300 permitterte lærlinger i Innlandet, og læreplasstilskuddet blir helt kritisk viktig for å sikre at flest mulig lærlinger kommer ut i lære i arbeidslivet. Her mener Bjørnstad og Sp at et godt bidrag til de kommunale næringsfond gjøre det mulig for kommunene hjelpe lokalt næringsliv til å kunne prioritere nettopp dette. 

Nært folk

Sp ønsker generelt å overføre mer myndighet til kommunene. Ved å bruke kommunale næringsfond nå i ei vanskelig tid, settes kommunene nettopp i førersetet. Oppgaver og utfordringer skal kunne løses så nært folk som mulig.

-Vi har nå fått tilbakemeldinger på at ikke alle tiltakene treffer bedrifter som sliter i denne vanskelige tiden. Vi må etablere en tiltakspakke for de bedriftene som faller mellom to stoler og som ikke kommer inn under andre ordninger. Dette verktøyet forutsetter at Stortinget og regjering, bevilger en kraftig stimuleringspakke som kan brukes gjennom allerede eksisterende ordningen. Det må også foretas en endring av retningslinjene, mulig midlertidig. Dette setter kommunene i stand til å gå mer direkte inn med driftsstøtte til levedyktige, men utsatte, bedrifter i en midlertidig fase. Ordningen må være behovsprøvd, og etter en forenklet, men ryddig søknadsprosess. Regjeringen og Storting kan gi overordnede føringer for hvordan midlene kan brukes i en slik sammenheng, sier stortingsrepresentant, Sp, Bengt Fasteraune.