Meny

Vedtak fra fylkesårsmøte

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland

Fylkesårsmøtet 2018 er avsluttet. Her kan du lese vedtakene som ble fattet

Det ble behandlet fem resolusjoner på fylkesårsmøtet, tre ble vedtatt og en ble oversendt.

De vedtatte resolusjonene:

Ein ny fylkeskommune blir til

Næring i det grønne skiftet

Styring over eigne kraftressurar

Forbud mot reklame for forbrukslån og kreditlån uten sikkerhet

Det ble også diskutert partimessige konsekvenser av fylkessammenslåingen mellom Oppland og Hedmark. Der vi fattet følgende vedtak:

Innkommen sak - vedtak

Denne artikkelen ble først publisert 19.02.2018

Relaterte personer

Aud Gunnhild Hove, Innlandet

Aud Gunnhild Hove, Innlandet

Fylkesvaraordfører, Innlandet Telefon: 415 59 413

Relaterte saker

Energi

Norske folkevalgte må ha kontroll over norsk energipolitikk. Derfor vil vi trekke Norge ut av ACER.

Bank og finanspolitikk

Senterpartiet vil sikre langsiktig økonomisk stabilitet og bruke statens finansielle styrke til å drive aktiv motkonjunkturpolitikk. I gode tider er det viktig at staten begrenser pengebruken, for å ha handlingsrom til å stimulere økonomien i krevende tider.