Meny

Vedtak fra fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet 2018 er avsluttet. Her kan du lese vedtakene som ble fattet

Det ble behandlet fem resolusjoner på fylkesårsmøtet, tre ble vedtatt og en ble oversendt.

De vedtatte resolusjonene:

Ein ny fylkeskommune blir til

Næring i det grønne skiftet

Styring over eigne kraftressurar

Forbud mot reklame for forbrukslån og kreditlån uten sikkerhet

Det ble også diskutert partimessige konsekvenser av fylkessammenslåingen mellom Oppland og Hedmark. Der vi fattet følgende vedtak:

Innkommen sak - vedtak