Meny
Fra venstre Arve O. Berntzen, Jan Bøhler, Bjørg Sandkjær og Nadine Al-Mustafa

Jan Bøhler enstemmig valgt på topp for Oslo Senterparti

Under lørdagens nominasjonsmøte i Oslo Senterparti ble Jan Bøhler valgt på førsteplass på Oslo Senterparti sin liste til Stortingsvalget i 2021. Bjørg Sandkjær, leder for Oslo Senterparti, ble valgt på andreplass. Hele listen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.  

Jan Bøhler takket nominasjonsmøtet for tilliten, og talte om hvordan han vil bruke førsteplassen for å jobbe for å bevare Ullevål Sykehus, få på plass praksisplasser for ungdommer som faller utenfor, politiposter i bydelene våre og en mye mindre utbygging av nytt regjeringskvartal – det vil tjene Oslo bedre. 

− Tusen takk! Jeg har blitt tatt så godt imot av laget vårt, og er så klar for å kjempe for sakene våre at jeg føler meg som en førsteklassing. Vi skal jobbe for en trygg by med tjenester nært folk, hvor ungdommene våre får jobb og hvor det nye regjeringskvartalet gjør byen vår bedre uten å sløse med fellesskapets ressurser, sa Jan Bøhler.

Bjørg Sandkjær, fylkesleder, bystyrerepresentant og nå andrekandidat til stortingsvalget 2021 takket for tilliten hun fikk av nominasjonsmøtet.

− Jeg skal kjempe for gode sykehustjenester for folk i Oslo gjennom å bevare Ullevål sykehus og å gjenopprette Aker som lokalsykehus for Groruddalen, det er en viktig sak for tjenester nært folk i hele Oslo. Med Jan på laget står vi enda sterkere for å få gjennomslag for viktige saker for Oslo og Norge.

På tredje- og fjerdeplass ble ungdomskandidatene Espen Emil Thygesen og Nadine Al-Mustafa valgt. På femteplass ble leder av Groruddalen Senterparti, Arve Omtvedt Berntzen, valgt.

 

Oslo Senterparti sin liste til Stortingsvalget 2021

1 Jan Bøhler
2 Bjørg Sandkjær
3 Espen Thygesen
4 Nadine Al-Mustafa
5 Arve O. Berntzen
6 Synne Lerhol
7 Morten Edvardsen
8 Margaret E. Hillestad
9 Tina Sjursen
10 Tor-Erik Røberg-Larsen
11 Rune Svendsen
12 Kjell Dahle
13 Ingvild Munz
14 Ibrahim Ali
15 Tonje M. Viken
16 Jarle Kanaris
17 Marit Norheim
18 Syver Zachariassen
19 Inger Bigum
20 Aisha Naz Bhatti
21 Karen Følgesvold
22 Erik Lahnstein
23 Hans H. Henrichsen
24 Svein Sundsbø
25 Kristian Vårvik
26 Unn Aarrestad