Meny
2017 - Oslo sentrum

Resolusjoner vedtatt av fylkesstyret 2021

Resolusjoner vedtatt av fylkesstyre i 2021 

Etter fylkesårsmøtet ble flere resolusjoner oversendt til fylkesstyret for videre behandling. 

Her blir resolusjonene som blir vedtatt lagt ut fortløpende

1. Seriøs drosjenæring for fremtiden.