Meny

Sandkjær klar for plass i Oslo bystyre

Bjørg Sandkjær (45) fra bydel Grünerløkka er foreslått som listetopp for Oslo Senterparti ved valget til bystyret i 2019.

Målet for Senterpartiet i hovedstaden er å igjen ta sete i bystyret. Oslo-målinger gjennom 2017 og 2018 viser at partiet ligger an til å innta den viktige vippeposisjonen, og bli avgjørende for hvem som får byrådslederposisjonen. Men partiet vil ikke binde seg opp til noen av blokkene før valget.

-Det er de politiske sakene som avgjør hvem vi vil samarbeide med, sier Sandkjær, som også er fylkesleder i Oslo Senterparti.

Oslo er en god by å bo i, men det er fortsatt store sosiale forskjeller som må løses. Kampen mot forskjells-Oslo er også helt sentralt for mitt politiske engasjement. At det fortsatt er store levekårsforskjeller i byen og mange barn som vokser opp i fattigdom kan vi ikke akseptere, sier Sandkjær.

Oslo trenger en ny, sosial boligpolitikk, med boliger folk har råd til og gode lokalmiljø som inkluderer og ikke skaper utenforskap, sier Sandkjær. Boligpolitikken må prioritere innbyggernes interesser og ikke utbyggernes. Gode lokalmiljø skapes når folk blir inkludert i utformingen av området sitt, og trygge nærmiljø skapes med voksne som er engasjert i lokalmiljøene, at unge har et fritidstilbud som passer deres interesser og at vi har synlig politi som har tilhørighet og tillit i lokalmiljøene. 

Oslo Senterparti sloss sammen med våre folk på Stortinget for å sikre lokalsykehus for Oslos innbyggere, ved å bygge nytt lokalsykehus på Aker og satse videre på Ullevål. Gigantplanene for sykehusutbygging på Gaustad er dårlig både for naboer og pasienter, og må stoppes.

-Vi ser også at EØS griper stadig sterkere inn i lokalpolitikken, med anbudsregler som bidrar til sosial dumping og begrenser lokaldemokratiets handlefrihet. Det trengs en tydelig stemme i Oslo bystyre som kjemper mot EØS-avtalen også, sier Sandkjær.

Sandkjær jobber til daglig som seniorrådgiver i helseseksjonen i Norad. I tillegg er hun fylkesleder i Oslo Senterparti, og vara til Senterpartiets sentralstyre. 

Nominasjonsmøtet finner sted på Senterpartiets hovedkontor i Grensen 9b torsdag 21. juni kl. 19:00.

Nominasjonskomiteens forslag til topp 10:

1. Bjørg Sandkjær - 45 år - bydel Grünerløkka
2. Morten Edvardsen - 36 år - bydel Grünerløkka
3. Nadine Al-Mustafa - 24 år - bydel Nordre Aker
4. Aleksander Breiby Herseth - 22 år - bydel Sagene
5. Margaret Eide Hillestad - 57 år - bydel Ullern
6. Syver Zachariassen - 29 år - bydel St. Hanshaugen
7. Rune Svendsen - 56 år - bydel Nordre Aker
8. Synne Lerhol - 27 år - bydel Gamle Oslo
9. Qaman Musse - 37 år - bydel Søndre Nordstrand
10. Inger Bigum - 72 år - bydel Stovner