Meny

Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken.

Senterpartiet er lei av avgifter som belaster de svakeste i samfunnet. Vi trenger en fordelingspolitikk som ivaretar vår familie, våre venner og våre naboer om det går dem galt i samfunnet.

Om det er tilfeldigheter, medfødte ulemper eller påførte skader, så skal vi alle i fellesskap sørge for å hjelpe våre medmennesker.   Å parkere på sykehuset gjør vi enten som pasient, pårørende eller som ansatt. Alle har den hensikt å ta vare på seg selv og hverandre for å komme sterkere tilbake til det samfunnet hvor vi alle er avhengig av fellesskapet.  Å avgiftsbelegge parkering utenfor våre felles sykehus gir feile signaler og en helt unødvendig ekstrabelastning.

Senterpartiet som setter mennesket i sentrum, vil derfor gå inn for å fjerne/redusere parkeringsavgiften ved våre sykehus.

 

Tor Petter Ekroll

1.kandidat Moss-Rygge Senterparti