Meny

Ikke la Østfold henge etter i den digitale utviklingen!

I disse dager hvor svært mange benytter seg av hjemmeskole og hjemmekontor kan vi konstatere at mobil- og internettilgangen i Østfold er for svak.

Vi har skolebarn som ikke får levert skolearbeid, næringsdrivende som ikke får kontakt med kundene sine og innbyggere som ikke får gjort alle arbeidsoppgavene fra jobben eller betalt regninger hjemmefra. 

Alt slikt skjer digitalt nå, og alt stopper når teknologien svikter - slik kan vi ikke ha det!

Senterpartiet står bak begrepet "digital allemannsrett", dette skal sikre hundre prosent dekning av høyhastighets interrnett til landets husstander. 

Østfold Senterparti mener mobil- og internettilgangen i Østfold må styrkes, for vi er allerede flere år på etterskudd med dette arbeidet!  Senterpartiet mener videre at næringsliv og privatpersoner i alle deler av fylket må sikres tilgang til fullverdig høyhastighetsbredbånd.

Fylkeskommunen og Regjeringen som regional utviklingsaktør må ta hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning til sine innbyggere. Bruk av digitale løsninger vil få en stadig større plass i offentlig forvaltning og tjenester.  Det vil bidra til enklere, bedre og mer effektiv hverdag for innbyggere og ansatte i offentlig og private virksomheter.  Senterpartiet skal bidra med mer lokalt trykk overfor mobil- og internettleverandørene, men vi er avhengig av at det gjøres grep fra Regjeringens og fylkeskommunens side.

De 150 millionene som har blitt bevilget i krisepakken er en god start, men etter krisen forventer vi at Regjering og Storting ser behovet for ytterligere bevilgninger.

Østfold Senterparti vil at alle skal kunne motta og sende informasjon via digitale offentlige nettjenester, uavhengig av hvor de bor.  Samfunnet digitaliseres, og i disse dager skjer det i rekordfart. 

Østfold Senterparti vil at Østfold skal være i front av den digitale utviklingen.  Økt digital infrastruktur vil føre til økt livskvalitet, bedre beredskap, næringsmuligheter og like muligheter samme hvor du bor! Vi legger godt merke til hvor sårbare vi er når vi ikke kan være tilgjengelige på samme måte som tidligere.  Når muligheten for kommunikasjon blir begrenset fører det til et utenforskap som legger store begrensninger på hvordan man kan leve og bo.

Vi ønsker at det skal være like muligheter for kommunikasjon i hele Østfold.    Nå er det på tide at den digitale allemannsretten også gjelder alle Østfoldinger.

Tor Jacob Solberg - Lars Vegard Fosser - Erling Ek Iversen