Meny
Kjerstin Wøyen Funder

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen prøvd å få oppmerksomhet for hvordan dagens inntektssystem for kommunene systematisk tar fra de fattige og gir til de rike. Sarpsborg og Fredrikstad kommer spesielt dårlig ut, men Indre Østfold og flere andre Østfold-kommuner er også tapere i denne fordelingen.

-av Kjerstin Wøyen Funderud

Både Fredrikstad og Sarpsborg er kommuner med store utfordringer knyttet til sosial ulikhet og på Norgestoppen over kommuner med flest barn som lever i fattige familier. Paradokset er at de også er lavinntektskommuner som får langt mindre penger enn det en gjennomsnittlig norsk kommune får til å produsere gode tjenester til innbyggerne sine.

Senterpartiet mener at fordelingen av statlige penger til kommunene er en av de aller viktigste sakene i valgkampen. Inntektssystemet skal revideres i neste stortingsperiode, og vi syns det er på høy tid at stortingskandidatene fra de ulike partiene tilkjennegir om de ønsker å endre systemet i favør av kommuner med sosial ulikhet og helseutfordringer.
 

I en artikkel i papiravisen Fredrikstad Blad, forklarer tidligere høyskolelektor Arve Negaard hvordan dagens inntektssystem for kommunene forsterker ulikheter fremfor å utjevne dem. Bare gjennom å endre nøkkelen for utjevning av utgifter til barnehage og kontantstøtte, kan Fredrikstad få 30 millioner mer fra staten. Også for Sarpsborg vil små endringer i fordelingsnøklene slå svært positivt ut.


Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien slik at alle Østfoldkommunene kan yte gode og nære tjenester til innbyggerne sine. I tillegg må inntektssystemet gjøres mer rettferdig, slik at inntektssvake kommuner blir i stand til å utjevne sosiale forskjeller, motvirke dropout fra videregående skole og redusere folkehelseutfordringene. For å få til dette må sosiale kriterier inn i fordelingsnøklene på barnehage, skole og kommunehelse. Bare slik kan vi få snudd de negative spiralene og unngå at sosiale forskjeller i utdanning og helse går i arv.

 

Hvis jeg kommer inn på Stortinget, vil dette være en sak jeg vil jobbe hardt for å få gjennomslag for.