Meny

Myhrvold tar gjenvalg

Senterpartiets stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (41) fra Trøgstad i Indre Østfold har meddelt nominasjonskomiteen i østfold Senterpartiet at han stiller seg til disposisjon for en ny periode på Stortinget. Myhrvold er nå inne i sin første periodeetter at han og østfold Senterparti kom tilbake på Stortingets Østfoldbenk for snart tre år siden.

- Jeg føler jeg har engasjementet som må til for fire nye år på Stortinget, og derfor har jeg stilt meg til disposisjon.  Så er det selvfølgelig opp til medlemmene i Østfold Senterparti å foreta endelig nominering og velgerne i valg sier Myhrvold.

Myhrvold har markert seg på flere felt, blant annet for at Norske Skog Saugbrugs skulle få CO2-kompensasjon, vern av matjord, satsing på jernbanen i fylket og økt kapasitet ved Sykehuset Østfold.

- Kampen for tjenester der folk bor er ikke over.  Det er fortsatt krefter som vil slå sammen kommuner med tvang, og den neste stortingsperioden blir avgjørende for om vi skal få oppløst den kunstige regionen Viken, slår han fast.  Dessuten må vi sikre økonomien til Østfolds kommuner, enten de er store eller små.  Alle har krav på gode tjenester og trygg beredskap sier Myhrvold.

Han legger også vekt på at næringslivet står midt i en omstilling.  Korona-krisa gjør dette enda mer utfordrende, men vi har en lang rekke små og store virksomheter som har et teknologisk forsprang.  Nå må vi sørge for at disse blir med videre.  Dessuten er vi nødt til å komme videre på de store samferdselsprosjektene som handler om dobbeltspor mellom Moss og svenskegrensa, bedre regularitet på Østre linje og oppgradering av veistandarden nord-sør i fylket.