Meny
210903 oppløse Viken

Etter to år som fylkestingsrepresentanter i Viken, er vår erfaring entydig: Viken fungerer ikke godt nok som storfylke. Fylket er for stort, avstandene er for lange, og den viktige lokalkunnskapen og nærheten til sakene blir borte.

Det betyr ikke at fylkespolitikerne, fylkesrådene og administrasjonen gjør en dårlig jobb i Viken. De legger ned mye arbeid, og gjør så godt de kan. Men sakene i fylkestinget er store og omfattende og krever at du nærmest må være heltidspolitiker for å delta på fylkestinget. Det er det de færreste representantene som er. Du skal være godt opplyst når du skal mene noe om et budsjett på rundt 14 milliarder kroner.

Derfor har google maps blitt det viktigste verktøyet for mange fylkespolitikere. For hvor ligger Grettefoss bru som er i så dårlig forfatning, og hvordan skal man vurdere den i forhold til Kjøkøysund bru?

Heldigvis har ikke Viken kvittet seg med de gamle administrasjonssentrene i Østfold, Buskerud og Akershus, og heldigvis har ikke Viken startet bygging av et nytt hovedkvarter i Sandvika.

For hva blir konsekvensen av en mektig sentraladministrasjon i Bærum? Sannsynligheten er stor for at den vil inntas av byråkrater og saksbehandlere med tilhold i Asker og Bærum. Det tror vi blir en stor ulempe for Østfold og Buskerud.

Vårt råd er derfor tydelig. Viken må oppløses, og de gamle fylkene bør gjenopprettes. Når det er sagt bør vi også ta med oss det positive vi har lært fra Viken: at det fortsatt går an å samarbeide selv om det blir tre fylker, at vi kan få til et felles billettsystem for kollektivtransport og veibygging og arealplanlegging er oppgaver som må løses i en større kontekst.

Ved stortingsvalget 2021 står vi ved en viktig korsvei. Det er nå vi har muligheten til å avslutte eksperimentet med storfylket Viken. Det kan vi gjøre fordi Viken ennå ikke har fått lov til å etablere seg skikkelig. Fremdeles skjer elevopptakene til de videregående skolene i stor grad basert på de gamle fylkesgrensene, og fremdeles har Viken tre kollektivselskap, og sentraladministrasjonen i Bærum har ikke blitt bygd. Det vil koste litt å løse opp Viken, men vi tror det vil koste mer å la være.

Det er ved dette stortingsvalget det avgjøres.

Annette Lindahl Raakil
Håkon Tolsby
I. Elisabeth Strengen Gundersen
Tor Petter Ekroll

Fylkestingsrepresentanter Østfold Senterpartiet