Meny

Politihøyskolen til Moss

En flytting av Politihøyskolen til Moss vil tilføre Østfold sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser samtidig som skolens fag- og forskningsmiljø ivaretas fordi avstanden til dagens skole i praksis er innenfor dagpendleravstand.

Årsmøtet i Østfold Senterpartiet er glad for signalene om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Østfold Senterpartis årsmøte mener Moss er naturlig plassering for skolen, her er konseptet klart og en skole kan realiseres på kort tid uten store investeringskostander.

En politihøyskole i Moss vil også ivareta behovet for en tettere integrering mellom teoretiske og praktiske fag. Mye av den praktiske treningen krever store areal og mulighet for støy. Aktivitet som ikke hører hjemme i et by- og boligområde. Diskusjonene rundt beredskapssentret på Taraldrud viser utfordringen. Politihøyskolen i Moss vil ha Rygge som øvingsarena, 7-8 minutters kjøring fra skolen. Her ligger nær 6.000 mål klart regulert for trening og øving. Politiet er gjennom flere års bruk blitt godt kjent med området, blant annet har PHS gjennomført flere kurs her.  Senest i sommer bevilget Stortinget penger til ny skytebane for Øst politidistrikt her.

I dag dagpendler nær 6.000 personer fra Mosseregionen til Oslo. Det er mange fulle tog og mye kø inn til Oslo, og nær tomt på vei ut av Oslo. Når milliardinvesteringene i jernbanen står klar fra 2021 er reisetiden til Moss 27 minutter med 8 avganger i timen. Denne kapasiteten må benyttes begge veier. Det er god klimapolitikk og det er god distriktspolitikk.

Årsmøtet i Østfold Senterparti