Meny
2020 Brannmannskap som øver. Dombås, Oppland

SKOGBRANNBEREDSKAPEN I ØSTFOLD MÅ SIKRES

Våren 2023 hadde vi i løpet av 12 dager; 18 skogbranner og 28 gressbranner i Østfold, Follo og Romerike. 30.mai begynte det å brenne i Trømborgfjella, denne brannen alene har kostet ca 7 millioner kroner. Da er det kun tatt med kostnader knyttet til Indre Østfold brann og redning, Sivilforsvaret og helikopter, i tillegg påløper det andre betydelige kostnader.

Skogbrannberedskapen i Østfold må styrkes med bemanning av Linnekleppen og bruk av brannfly ved behov.

Vi må sikre en langsiktig og forutsigbar skogbrannovervåking. Ca 70% av Østfold er dekket av skog, denne må beskyttes.

Østfold Senterparti må være pådriver for samordning av en langvarig og fast løsning for skogbrannberedskapen i Østfold fylke. Herunder ligger at driftsansvar og eierforhold til Linnekleppen må avklares.

Skogen vår har stor verdi, ikke bare for grunneier, men for dyreliv og for mennesker som benytter seg av den, i tillegg har vi et stort antall hytter som betyr mye for mange. Skogbrannberedskapen må sikres.