Meny

Mange bedrifter og organisasjoner ville møte Senterpartiet

Aktuelle tema på dagsorden da Rogaland Senterparti fredag inviterte bedrifter og organisasjoner i fylket til å spille inn viktige saker til våre stortingspolitikere. Så mange ville gjerne presentere nettopp sin sak, at innspillsrunden fortsetter neste uke.

IMG_7513.jpg

Selv om runden kom i gang på kort varsel, har det vært stor interesse for å prate med oss. Det setter vi selvsagt pris på, sier Geir Pollestad, Lisa Marie Ness Klungland og Tor Inge Eidesen som var partiets folk ifm opplegget.

Ikke minst industrien var sterkt representert fredag. Mye av utviklingen her finner nettopp sted i distriktene. Skal industrien ha gode vilkår for utvikling og vekst, må vi har en god distriktspolitikk, var en fellesnevner.

Andre aktuelle saker:
Bedriftene vil ha en mer aktiv næringspolitikk, med fokus på lavere strømpriser og infrastruktur.

Friluftslivet trenger økt satsing på friluftsmuligheter, noe som ikke minst har et folkehelseaspekt.

Mange, både enkeltvirksomheter og næringer, etterspør satsing på utdanning, inkludert yrkesfag for å møte behovet for mer kvalifisert arbeidskraft. I samme sektor trengs det økt satsing på praktisk rettet undervisning, noe som har vært en fanesak for Senterpartiet. 

Et av de viktigste temaene i dagens runde var også spørsmålet om gjødsel i forhold til areal i landbruket. Saken, som ble fremmet av Regjeringen nylig, skal på høring. Det er imidlertid allerede nå klart at mange bruk, blant annet i Rogaland, kan komme til å måtte redusere dyreholdet sterkt dersom en sak som dette blir vedtatt.

Følgende virksomheter og organisasjoner la fram sine saker 
Haugaland Næringspark
LO Nord-Rogaland
Ålgårdbanen
Rogaland Landbrukspark
Rogaland Bondelag
Motvind Sørvest
Pelsdyralslaget
WindWorks Jelsa
New Kaupang
Aksjonsgruppa ja til folkeviljen, nei til tvangssammenslåing
Universitetet i Stavanger
Næringsforeningen i Stavanger
Ryfylke friluftsråd
Minsten
Jærmuseet, Maritimt vitensenter
Rogaland Bonde og Småbrukarlag
Sauda Vekst
Aibel
Utdanningsforbundet