Meny

Senterpartiet har alternativ for kommunene i Dalane

Nå er Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2021 lagt fram og der kan vi finne mye godt nytt for Dalane. For å motvirke Regjeringens sentraliserende politikk, foreslår Senterpartiet en kraftig økning i midlene til kommunene og fylkeskommunene på henholdsvis 3 og 1,6 mrd. kroner. Av disse kan Eigersund få 16,2 mill, Sokndal 7,9 mill., Lund 7 mill. og Bjerkreim 6,4 mill. økning i kommunerammen. Det vil bety sårt tiltrengte millioner i budsjettet for våre kommuner i Dalane.

Senterpartiet vil fjerne Regjeringens økonomiske straff av kommuner som har valgt å bestå som selvstendige små kommuner. Det er udemokratisk å straffe kommuner bare fordi de hører på lokalbefolkningen og ikke har den blinde troen på større er bedre slik som dagens regjeringen har.

Videre foreslår Senterpartiet  å øke de regionale utviklingsmidlene med 250 mill. kroner og setter av 1,5 mrd. kroner til utbedring og vedlikehold av hullete fylkesveier. Her er Eigerøy bro med i forslaget og det er satt av 5 mill til prosjektet. Sammen med Bygdevekstpakker for kommuner og områder som sliter med næringsutviklingen, vil disse midlene kunne gi Dalane et stort løft.

Bredbåndutbygging er igang i mange distriktskommuner og er et av de viktigste tiltakene for å sikre tilflytting og næringsliv i alle kommuner. I sitt forslag kuttet Regjeringen 140 millioner i bevilgningene til bredbåndutbygging. Det er dårlig distriktspolitikk og vi i Senterpartiet har derfor foreslått å doble tilskuddet til bredbåndsutbygging og legger 500 millioner på bordet for å sikre mye mer utbygging i hele Norge.

De fleste kommuner opplever utfordringer med å rekruttere fastleger i større eller mindre grad, slik også i Dalane. Det er bred enighet i Stortinget om at fastlegeordningen er viktig for folk, men dessverre gjør ikke Regjeringen nok for å rydde opp i fastlegekrisen. I Senterpartiets budsjett er det derfor satt av midler til å ansette 400 nye fastleger i kommunene.

Disse og flere andre forslag som kommer hele landet til gode, ville vært et bedre alternativ for kommunen i Dalane enn det som kan se ut til å bli det endelige vedtatte statsbudsjettet 2021.

 

May Sissel Nodland, Gruppeleder Eigersund Senterparti.
Alf Torstein Pettersen, Gruppeleder Sokndal Senterparti.
Kjell Andreas Heskestad, Lund Senterparti.
Bente Gro Milwertz Slettebø, Gruppeleder Bjerkreim Senterparti.