Meny
vegsuldal

Skuffelse over NTP i Rogaland, nå må vi jobbe for et bedre resultat i Stortinget

Det er skuffelse over Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033 i Rogaland. Fylket får lite, både til veg og bane. Pengene som er foreslått bevilget til RV13 og rassikring av Rødsliane i første planperiode, skaper usikkerhet i forhold til når vegen kan ferdigstilles.

- Det haster å få sikret denne farlige strekningen og jeg er bekymret når det ikke ligger mer finansiering inne til dette prosjektet. Dette handler om liv. Når det gjelder E39, er også dette prosjektet usikkert med tanke på strekningen Hove – Osli, og hvor Ålgård sentrum er en stor utfordring, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Satsingen på E134 i vårt fylke er nærmest fraværende.

-Vi er glade for at NTP er lagt fram av en mindretallsregjering. Viktigste utfordring nå er at vi i Rogaland jobber hardt for å sikre et bedre utfall når planen behandles i Stortinget, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.   

Rogaland har fått lite igjen i forhold til de innspill som er gitt. Vegutbedring til Husøy er ett prosjekt som er tatt inn, noe som selvsagt er positivt. Inne er også tunnelen Seljestad – Røldal. Alt annet enn at sistnevnte prosjekt var en del av NTP, hadde vært oppsiktsvekkende all den tid Stortinget sa ja til dette for tre år siden.

-Vi savner satsing på Bakka – Solheim/E134. Bevilgningene til fylkesveiene er positive. Likevel er de ikke i nærheten av å kunne bidra til et løft i vedlikehold, sier Arne Bergsvåg.

- Det Regjeringen gjør nå, er å sette en total stopper for arbeidet med dobbeltspor på Jærbanen. Dette betyr at planprosessen som nå pågår, vil stoppe opp i 2023. Dette er et prosjekt som alle kommunene har stått sammen om over lang tid, så dette er jeg naturligvis svært skuffet over, sier Marianne Chesak.

Det er spennende at regjeringen nå vil sette av penger til mellomstore byer, ser fram til å høre mer om innholdet og innretning på dette. Så registrerer jeg at det ble sagt at NTP nå satser på fylkesveier. Det blir jo interessant å se hvordan dette slår ut for oss her i Rogaland.