Meny
soyland01

Vi vil ha gang på ny E 39, ja til garanti for Ålgård – Bue

Stiller fylkeskommunen garanti for E 39 Ålgård – Bue, kan prosjektet trolig sendes ut på anbud til høsten. Det vil bety enormt mye at vi omsider kommer i gang, sier ordfører Kjetil Slettebø (Sp) i Bjerkreim. I går inviterte han til befaring.

soyland02.jpeg

Sammen med varaordfører for den andre vertskommunen for denne delen av E 39, Gjesdals Unn Birkeland (Sp), møtte Slettebø fylkespolitikere og fylkesledelse i Senterpartiet, samt partiets stortingsrepresentant Geir Pollestad. Mens tungtrafikken dundret forbi stoppestedet ved Søylandskiosken, fikk delegasjonen siste nytt om prosjektet.

-Det er gjort likelydende vedtak i Gjesdal og Bjerkreim, slik at alt nå ligger til rette for opprustning av denne delen av E 39. Nye Veier har sendt saken om finansiering over til fylkeskommunen. Nå er det viktig at det følges opp med et positivt vedtak hvor fylkeskommunen gir garanti. Det er utrolig viktig med framdrift for at ikke minst grunneierne skal komme seg videre med livene sine. De har planar i forbindelse med drift og boliger, og har ventet lenge nok nå, er Slettebø og Birkeland enige om.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg har god tro på at garantien vil bli gitt, men er likevel opptatt av å følge saken i mål slik at oppstart ikke blir satt på vent. Det er viktig for både Gjesdal, Bjerkreim og hele regionen, sier han.  

-Fylkeskommunen har et totalt garantiansvar for vegprosjekter på over 30 milliarder kroner. Når det gjelder denne delen av E 39, snakker vi om cirka 800 millioner kroner. I Senterpartiet vi klare til å støtte fylkesrådmannens innstilling slik at prosjektet kommer i gang, sier han.

Ny E 39 får også drahjelp fra Stortinget. Geir Pollestad var pådriver da politikerne vedtok at garantiansvaret for statlig veg skal overtas av nettopp staten. Nå forventer Pollestad at Regjeringen legger fram en sak om dette før påske. Det er ingen grunn til å vente med å formalisere den politikken Stortinget har sagt skal gjelde for veg, slår han fast.