Meny

Innstilling på topp 5 kandidater til Stortingsvalget 2021.

Pressemelding fra nominasjonskomiteen i Rogaland Senterparti

Rogaland Senterparti er godt i gang med nominasjonsprosessen til stortingsvalget i 2021. Vi har mange dyktige kandidater som er klar til å gjøre en innsats for Rogaland og Senterpartiet.

Komiteen har jobbet for å sette sammen et best mulig arbeidslag som skal gi en god, helhetlig og samlende løsning, og er nå klar med fem navn på kandidater som vi anser for å være de mest aktuelle med tanke på de øverste plassene på valglista.  

Komiteens utvalg av kandidater er i hovedsak basert på innkomne forslag fra lokallagene.

Komiteen offentliggjør følgende innstilling:
1. Geir Pollestad, Time.
2. Lisa Marie Ness Klungland, Stavanger/Vindafjord,
Senterungdommen
3.Tor Inge Eidesen, Haugesund
4. Arnhild Skretting, Stavanger, Senterkvinnene
5. Kjetil Sletteb
ø, Bjerkreim

Innstilling med navn på alle 20 listekandidatene vil være klar 20.juni.
Listen behandles i de ulike lokallaga og tilbakemelding til nominasjonskomiteen gis innen 1.september.

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste skal foreligge 1.oktober og nominasjonsmøte gjør sitt vedtak 21.november.


Sofie Margrethe Selvikvåg.
Leder nominasjonskomiteen, 958 65 091