Meny

Skulemat for alle elver

Av May Sissel Nodland, 1.kandidat Eigersund Senterparti

Eigersund Senterpartiet ønsker en gradvis innføring av skolemat- og fruktordning i hele grunnskolen. I juni 2019 fremmet Senterpartiets medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget et forslag om å legge en plan for gradvis innføring av et skolemåltid i grunnskolen, og å gjeninnføre ordningen med gratis frukt.

Forrige periode avviklet regjeringen Solberg ordningen med gratis frukt og grønt daglig i grunnskolen, som den rødgrønne regjeringen hadde innførte i 2005. Dette var beklagelig!

Vi i Eigersund Senterparti mener skolemat er en viktig del av hverdagen til barn og unge i vår kommune, mandag til fredag store deler av året. Det er viktig for ernæring og oppvekst og påvirker hvor rustet elevene er for å lære. Skolemat handler om folkehelse i skolen, ja, trolig for livet ut. Vi vet at matvanene våre påvirker hvordan vi kan yte. Både psykisk og fysisk helse blir påvirket av hva vi spiser. Et felles skolemåltid gir også bedre skolemiljø, og påvirker relasjonene og det sosiale elevene imellom. Mat i skolen er et verktøy for å lære mer om bærekraftig utvikling. 

En felles skolematordning bør bygge videre på det beste i lokale mattradisjoner, det fremmer egen lokal identitet. Det vil også sikre alle sunn, god og næringsrik mat. Det må være stort rom for lokal utforming og tilrettelegging av måltidene – vurderinger om det skal serveres varm eller kald mat, til hvilken tid på dagen og av hvem og hvor måltidene skal lages, må være opp til den enkelte skolene selv å avgjøre. Derfor bør det, i tillegg til den offentlige finansieringen, også være rom for at skolene kan kreve en moderat egenandel. Samtidig må ordningene utformes slik at de ikke er sosialt ekskluderende, men sikre at alle elever omfattes av ordningen. 

Det er på tide at skolemat og frukt blir en naturlig del av skolehverdagen i Okka kommune!