Meny

Beredskapsplan i Strand for Coronaviruset

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 03.03.2020

 

For første gang er det nye koronaviruset påvist i Norge. En Tromsø-kvinne som nylig var i Kina, har testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene. Ifølge en ny risikovurdering frå Folkehelseinstituttet (FHI) kan utan tiltak i verste fall opp mot 70 % av den norske befolkningen rammes.

De siste tallene fra WHO (25. februar) viser at 77 780 personer i Kina er smittet, og at 2666 er døde som følge av sykdommen. Utenfor Kina er 2459 smittet og 34 døde. Hvor dødelig sykdommen er, finnes det ikke sikre tall for. Mange kan være smittet uten at det er registrert, og sykdommen kan smitte fra personer uten tydelige symptomer. De fleste anslag opererer med en dødelighet på rundt 2 prosent eller noe over. En vanlig influensa har i Norge en dødelighet på 0,1 prosent som tilsvarer , ifølge helsedirektoratet.

Smitterverntiltak vil kunne bremse spredningen noe og føre til at færre rammes. Helsetjenesten vil kunne få betydelige belastninger sier FHI. Hovedansvaret for smittevernberedskapen ble nylig delegert til Helsedirektoratet. FHI har bedt helsevesenet om å forberede seg på en alvorlig epidemi, og Senterpartiet er opptatt av å forsikre oss om at vi har nødvendig virusberedskap på plass i Strand.

Spørsmål til utvalgsleder:

Har vi nødvendig virusberedskaps plan på plass i Strand, og kan Levekårsutvalget få en orientering om dette?